Jakab és a zab

Volt egyszer egy gazda s annak egy szolgája. A szolgát Jakabnak hívták. Egy nap szólt a gazda Jakabnak, hogy menjen, arassa le a zabot.

De Jakab nem aratta le a zabot, haza sem ment. Elküldte hát a gazda a kiskutyát, hogy harapja meg Jakabot. A kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Elküldte a gazda a botot, hogy üsse meg a kiskutyát. De a bot nem ütötte meg a kiskutyát, s a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Mit tehetett a gazda, elküldte a tüzet, hogy égesse meg a botot. De a tűz nem égette meg a botot, a bot nem ütötte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Gondolta a gazda, elküldi a vizet, hadd oltsa el a tüzet. De a víz nem oltotta el a tüzet, a tűz nem égette meg a botot, a bot nem ütötte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Megmérgesedett a gazda, elküldte a bikát, hogy igya meg a vizet. De a bika nem itta meg a vizet, a víz nem oltotta el a tüzet, a tűz nem égette meg a botot, a bot nem ütötte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Még jobban megharagudott a gazda, elküldte hát a mészárost, hogy vágja le a bikát. De a mészáros nem vágta le a bikát, a bika nem itta meg a vizet, a víz nem oltotta el a tüzet, a tűz nem égette meg a botot, a bot nem ütötte meg a kiskutyát, a kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

A gazdát majd szétvetette a méreg. Rohant a szolgabíróhoz, s mondta neki, hogy csapassa meg a mészárost, mert ha nem, nagy baj lesz. Megijedt a szolgabíró, s megcsapatta a mészárost, a mészáros levágta a bikát, a bika megitta a vizet, a víz eloltotta a tüzet, a tűz megégette a botot, a bot megütötte a kiskutyát, a kiskutya megharapta Jakabot, Jakab learatta a zabot, s haza is ment.

Azóta is otthon van, s zabot hegyez büntetésből.