Két szekér a keskeny úton

Okos koma megrakta a szekerét kukoricával, aztán hazafelé hajtott egy keskeny dűlőúton. Ahogy hajtott, látta, hogy Friss koma jön szemben, ugyancsak szekéren.

- Hallja-e, koma - kiáltott rá -, álljon ki az útból.

Friss koma se nem válaszolt, se ki nem tért. Okos koma megint rákiáltott:

- Hallja-e, koma, álljon ki az útból, különben majd tapasztalhatja, hogy mit leszek cselekendő.

Erre Friss koma kitért oldalt, s mialatt a komája elszekerezett mellette, megkérdezte:

- Ugyan bizony mit tapasztaltam volna, ha ki nem állok?

- Azt tapasztalta volna, koma, hogy én állok ki.