A pecsenye

Friss koma és Okos koma elhatározta, hogy vacsorára pecsenyét eszik. Vettek a mészárosnál egy nagy darab húst, és megsütötték. Lett belőle három kiló pecsenye. Letették a pincébe, s elmentek borért. Mire megjöttek, s nagy vidáman asztalhoz akartak ülni, a pecsenye eltűnt.

- Hova lehetett? - töprengett Friss koma.

- Hova? Ugyan hova? - visszhangozta a másik.

Ahogy ilyenformán a fejüket törték, elősompolygott a macska.

- Az ette meg! - mutatott rá Friss koma. - Látom a lomha járásán.

- Megmérjük! - mondta Okos koma.

Csakugyan megmérték, s a macska éppen három kilót nyomott.

- No - szólalt meg Friss koma -, a pecsenye hát megvolna.

- Meg - hagyta rá Okos koma -, de hol a macska?