Szervusz, Mufurc

- Szervusz, Mufurc! - mondta Tupakka. - Ide nézz, mit hoztam neked.

Mufurc mordan odanézett.

- Mit? Ezt a vacakot?

- Ez neked vacak?! - méltatlankodott Tupakka. - Még azt is tudja mondani, hogy „szervusz, Mufurc”.

- Mutasd! - kapott utána Mufurc, megragadta a baba lábát, és kirántotta Tupakka kezéből. Mintha valaki azt mondta volna, hogy „jaj”, de ebben nem lehetünk bizonyosak a koppanás miatt. Mert a baba feje nagyot koppant az asztalon. S a koppanástól nem lehetett hallani a „jaj”-t. Ha ugyan mondta valaki. Mert az eseményeket tekintetbe véve csakis a babának lett volna oka jajt mondani. De az a legritkább eset, hogy egy műanyag baba beszélni tudjon. Ha tud is valamit mondani, példának okáért azt, hogy „szervusz, Mufurc”, csakis azért tudhatja, mert egy kis magnetofon van beépítve a hasába.

- Meg is nézem - mondta Mufurc, amikor Tupakka kilépett a szobából, és gyorsan lecsavarta a baba fejét. A nyaka helyén belekukkantott a hasába, nem látott benne semmit. Kirántotta hát a kezét is meg a lábát is, minden lukon bekukucskált. Semmi.

- Még hogy ez beszél?! - sziszegett megvetően Mufurc, és az asztal szélére söpörte a szánalmas babaroncsot. Kipp-kopp, kopogtak a leszakított végtagok, gur-gur, gördült a fej a falapon. S mikor mind e zajok elhaltak, a hirtelen beállott csendben valaki megszólalt, azt mondta:

- Mrfc.

Mufurc a babaroncsra kapta a tekintetét.

- Te szóltál?

- Mrfc - hallotta Mufurc.

Akkor ez mégiscsak tudhatott beszélni - gondolta Mufurc. - Összerakom.

Maga elé söpörte a babaalkatrészeket, és nekiállt.

Húzta, vonta. Feszegette. Csavarta. Kitekerte, betekerte. Pattintotta, kattintotta. Tolta. Emelte. Húzta, nyúzta.

Na, most megvan!

- Beszélhetsz - mondta Mufurc.

- Szusz fruc - mondta a baba.

Mufurcnak elnyílt a szája a csodálkozástól.

- Mi? - De aztán hamar észbe kapott.

- Aha, hiszen rosszul raktalak össze!

Az már igaz. Hiszen a baba feje hátrafelé nézett, a bal keze a jobb lába helyén volt, előremutatott a keze kisujja, a lába nagyujja meg hátrafelé.

Újra nekilátott. Húzta-vonta, feszegette-csavarta.

- Na, most talán jó. Beszélj!

- Cufru szuver - mondta a baba.

Akkor még mindig nem jó. Tényleg! Az egyik lábfeje még mindig hátrafelé néz. Na, gyerünk. Pattintott, kattintott.

- Most beszélj!

- Szurvesz mufruc - mondta a baba.

Még mindig nem az igazi, de most már csak az egyik keze állt rosszul. Nekilátott Mufurc, kitekert, betekert.

- Na, most jó! Most mondd, hogy szervusz, Mufurc!

A baba fölállt, csípőre tette a kezét.

- Te kétbalkezes, eszetlen félnótás, te babaszomorító, te balga, te szívtelen, hitetlen dinnye, te ocsú!

- Nana - mondta mérgesen Mufurc -, neked csak azt van jogod mondani, hogy szervusz, Mufurc!

- Mondom is - kiáltotta a baba, s ezzel leugrott az asztalról, átfutott a szobán, megállt a résnyire nyitott ajtóban, megfordult. - Szervusz, Mufurc! - Ennyit mondott, és elszaladt. A lába sem érte a földet. Mire Mufurc az ajtóba ért, már híre-hamva sem volt a babának. Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.

Épp akkor ért oda Tupakka.

- Na, mondta a baba, hogy „szervusz, Mufurc”? - kérdezte.

- Mondta - morogta durcásan Mufurc, és magára csapta az ajtót.

Szomorkodott, elhihetitek. S ráadásul fogalma sem volt róla, mit jelenthet az a szó, hogy ocsú.