A GOMBA ALATT

 

 

A Hangyát egyszer utolérte egy nagy esõ. Hova bújjék elõle ?

Egy apró kis gombát látott meg a Hangya a tisztáson, odaszaladt és elbújt a gomba kalapja alá. Üldögél a gomba tövében, várja, hogy elálljon az esõ. Ámde az esõ egyre jobban zuhogott.

Egy agyonázott Pillangó vánszorgott a gombához.

- Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá!

Úgy eláztam, nem tudok repülni!

- Már hogyan is engednélek - kérdezte a Hangya -, hiszen magam is  csak éppen hogy elférek alatta ?!

- Sebaj! Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást.

Erre aztán a Hangya beeresztette a Pillangót a gomba alá.

Az esõ meg egyre csak zuhogott. Futva jön Egérke.

- Engedjetek a gomba alá engem is! Patakokban folyik a víz rajtam!

- Ugyan hogyan engedhetnénk ide ? Nincs itt már szabad hely.

- Húzzátok magatokat összébb egy kicsit!

Összébb húzták magukat és beengedték az Egérkét a gomba alá.

Az esõ zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni.

Arra ugrándozott a Veréb, és így sírt-rítt.

- Megázott a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám! Engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az esõ végét kivárni!

- Nincs már több hely!

- Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket! - Na jól van.

Összébb húzódtak - jutott hely a Verébnek is. Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.

- Bújtassatok el! - kiáltozta. - Mentsetek meg! Üldöz a Róka!

- Sajnálom a Nyulat - szólt a Hangya. - Tudjátok mit ?

Húzódzkodjunk összébb.

Alighogy a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is.

- Nem láttátok a Nyulat ? - kérdezte.

- Nem láttuk bizony!

Közelebb lopakodott a Róka és szaglászni kezdett. - Nem itt bújt el ?

- Ugyan, hogy bújhatott volna ide ? Megcsóválta a farkát a Róka, és elment.

Közben az esõ is elállt, a nap is kisütött. Elõbújtak a gomba alól mindahányan és örvendeztek. A Hangya elgondolkozott és azt mondta : Hát ez hogyan történhetett ? Elõször még nekem is alig volt helyem a gomba alatt,a végén mégis mind az öten elfértünk! - Brehehehe! Brehehehe! - heherészett valaki.

Mindannyian odanéztek : a gomba kalapján ült a Béka, és jóízûen nevetett.

- Ó, ti okosok! Hiszen a gomba....

A mondatot abbahagyta, õket pedig  otthagyta. Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy elõbb egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a  végén mégis mind az öten elfértek.

 

Ti is kitaláltátok már ?