MIAU

 

A Kutyus a pamlag elõtt aludt a szõnyegen.

Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná: - Miau !

Felkapta a fejét, körülnézett - sehol senki !

"Biztosan álmodtam az egészet" - gondolta, és kényelmesen visszafeküdt.

De megint csak azt mondta valaki: - Miau !

Ki nyávogott ? A Kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy

alá, az asztal alá - sehol senki ! Felmászott az ablakpárkányra is.

Meglátta a Kakast, amint az ablak elõtt az udvaron sétálgatott.

"Biztosan ez ébresztett fel" - gondolta a Kiskutya, és kifutott az udvarra a Kakashoz. - Te nyávogtál ? - kérdezte.

- Én nem nyávogok, én beszélek - csapkodott a Kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát: - Kukurikuuú !

- Mást nem tudsz beszélni ?

- Nem, csak azt, hogy "kukurikú" - válaszolta a Kakas.

A Kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alighogy a lépcsõhöz ért, ismét megszólalt valaki: - Miau !

"No, most megvagy"! - szólt magában a Kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a feljárat alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elõ. - Te nyávogtál ? - kérdezte tõle szigorúan a Kiskutya.

- Cin, cin, cin - cincogta a Kisegér -, én nem, de ugyan ki nyávoghatott ?

- Valaki azt mondta, hogy "miau".

- Közel ? - nyugtalankodott az Egérke.

- Hát itt, egészen közel - felelte a Kutyus.

- Juj, de félek ! Cin, cin, cin, - cincogta az Egérke, és besurrant a feljáró alá.

A Kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellõl hallatszott jó hangosan: - Miau !

A Kiskutya háromszor is körbefutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. "Itt van hát - gondolta magában. - Mindjárt megfogom !" - és közelebb lopódzot az ólhoz. Láncát csörgetve, hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje.

- R-r-r-r ! - morgott a Kutya.

- Én... én csak megakartam tudni...

- R-r-r-r- !

- Ön nyávogott talán ? - suttogta a Kiskutya, és behúzta a farkát.

- Én ?! Talán gúnyolódsz, ebadta ?!

A Kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt.

És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta: - Miau !

Kikukucskált a bokor alól. Az orra elõtt egy virágon bolyhos méhecske ült.

"Itt van hát, aki nyávogott !" - és be akarta kapni a Méhet.

- Z-z-z-z ! - zümmögött sértõdötten a Méhecske, és belecsípett a Kutyusba.

A Kutyus feljajdult, nekiiramodott, a Méh utána.

- Züm, züm, megcsíplek ! Züm, züm, megcsíplek !

Futott a Kutyus a tóhoz - és beleugrott a vízbe !

Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki: - Miau !

- Te nyávogtál ? - kérdezte csuromvizesen a Halat, amelyik mellette úszott el.

A Hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltûnt a tó mélyén.

- Kva-kva-kva ! - nevetett a Béka, aki egy vízililiom tetején ült.

- Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek ?

- Talán bizony te nyávogtál ? - kérdezte a Kutyus a Békát.

- Kva-kva-kva ! - hahotázott a Béka. - Milyen buta vagy ! A békák csak brekegnek.

És beugrott a vízbe... A Kiskutya csuromvizesen, feldagadt orral hazaballagott.

Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szõnyegre. Egyszerre csak újból hallotta: - Miau !

Felugrott - és íme, az ablakpárkányon ott kucorgott a Cirmos. - Miau - nyávogott a Kiscica.

- Vau-vau-vau ! - ugatott a Kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos Komondor, és õ is morogni kezdett: - R-r-r-r ! A Cica felhúzta a hátát, és fújt: - S-s-s-s !

Aztán prüszkölt: Fr-fr ! És kiugrott az ablakon. A Kiskutya pedig szépen visszament a  szõnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.