A papagáj meséje

 Mátyás király és a vadkörtefa
 

Két község határos volt egymással, az egyik község kisebb volt, a másik nagyobb. Éppen a határukon volt egy vadkörtefa. Sokat veszekedett rajta a két falu, de nem tudtak megegyezni, hogy melyiké legyen.
Gondolt egyet a kisebbik község bírája, felment igazságot kérni Mátyás királyhoz. Vitt magával ajándékba egy csutora bort, meg a körtefa levéből egy üveg ecetet. Kérte, hogy adja vissza nekik a vadkörtefát. Mátyás király meghallgatta a panaszt és megkérdezte, hogy milyen annak a fának a gyümölcse. Édes-e vagy savanyú?
- Savanyú az! - felelte a bíró.
- No majd elmegyek, megnézem, amikor terem - azzal elbocsátotta a bírót, meg is ajándékozta. Adott neki egy papagáj madarat.
Hallotta azt a nagyobbik község bírája, ő is gondolt egyet, felment Mátyás királyhoz. Vitt ajándékba egy fél akó bort, meg egy üveg ecetet a körtefa levéből. Meghallgatta őt is a király. A bíró a maga községének kérte a vadkörtefát. Mikor elmondta panaszát, tőle is megkérdezte Mátyás, hogy édes-e vagy savanyú-e a fának a gyümölcse.
- Édes az - felelte a bíró.
- Na majd elmegyek, megnézem, amikor terem - mondta a király. Majd őt is megajándékozta. Adott neki egy szerecsent.
Hazamegy a falujába a bíró. Látták a szomszéd falubeliek, hogy milyen ajándékot hozott. Azt mondták: - Ejnye, a nagyobbik falut jobban megajándékozta a király, mint minket.
Hanem egyszeriben megvigasztalódtak, amikor megkérdezték a szerecsent, hogy mit eszik. Citromot, narancsot meg fügét. Akkor már mégis többet ér a mi ajándékunk, mert ez csak kendermagot eszik, meg beszélni is tud.
A másik évben, amikor a vadkörtefa megérett, Mátyás király csakugyan lement a faluba. A fához hívatta mindkét falu népét. Aztán felszólította a nagyobbik falu bíráját, hogy vegyen le egy körtét és kóstolja meg.
- Édes-e, vagy savanyú - kérdezte tőle.
- Édes.

Aztán a kisebbik falu bírájával szakasztott le egy körtét.
- Édes-e, vagy savanyú?
- Savanyú.
- Igazad van, - szólt Mátyás király - tiétek a vadkörtefa, mert ti igazat beszéltek. A vadkörtefa sohase lehet édes, az mindig savanyú. Aki pedig kis dologban nem mond igazat, annak nagyban sem lehet hinni.

Így nyertek a kisebbik falusiak, akik igazat beszéltek.

Te is mindig megmondod az igazat? Neked mindig igazat mondanak?