Huszonkettedik fejezet

Az igazgató pedig Bumbával odament Misihez az öltöző elé, és mindjárt ráförmedt Misire:

- Mit művelt, maga szerencsétlen?!

- Csalás történt! - vágta oda Misi fölháborodottan. - Én voltam az első a póznán, nem Bumba!

Hát erre az igazgató és Bumba meg a többi cirkuszos is fenyegetően körülfogta Misi Mókust. Az igazgató rárivallt:

- Maga nem győzhette le a világbajnokunkat! Megértette?! Magát azért szerződtettem, hogy a cirkusz érdekei szerint viselkedjék. Másodszor is kimegy versenyezni Bumbával, és akkor igyekezzék jóvátenni a hibáját, és elmaradni! Megértette? Ezért kapja a fizetését!

Misi Mókus elhallgatott. Csak verést és botrányt zúdíthatott magára. Tehát jobb alkalomra lesett, amikor elillanhat innét.

Az igazgató máris rendelkezett:

- Gyerünk a második versenyszámot lebonyolítani!

Azzal indultak az öltözőtől a porondra. Ám Misi Mókus, ahogy hátul kullogott, észrevette, hogy a ponyva alatt elszelelhet.

Ügyesen a ponyvához lopózott, és a következő pillanatban már kinn volt a szabad ég alatt.

Az igazgató közben azt hitte, hogy Misi Mókus követi a porondra. Rögtön nagy szónoklatba fogott:

- Nagyérdemű közönség! Másodízben lesz szerencséjük végigélvezni a világ utolérhetetlen póznamászóbajnokának, Bumbának versenyét Misi Mókussal, a világ második... Hohohó!

Az igazgató hátranézett Misi Mókusra, hogy figyelmeztesse a meghajlásra. De nem látta sehol sem.

Ubul is ijedten keresgélte Misit.

- Misi!... Merre jár?...

- Kerítsék elő a föld alól is azt a Misi Mókust! - idegeskedett az igazgató.

De hát hasztalan futkostak, kiáltoztak Misi után.

A közönség türelmetlenkedett, dobogott, tapsolt.

- Lássuk Misi Mókust!... Ő győzött! Lássuk az igazi bajnokot!

Az igazgató végre kénytelen volt újrakezdeni:

- Nagyra becsült közönség! Misi Mókus, ez a gézengúz, megszökött a verseny elől. Bumba, az utolérhetetlen...

Tyíá! A közönség általános kiabálásába veszett az igazgató szava.

- Gézengúz maga! - kiabálták. - Nem Misi Mókus! Ő győzött az imént!... Éljen Misi Mókus!

Az igazgató dühében és kétségbeesésében Ubulnak esett: miért nem vigyázott Misire?... Ubul pedig Bumbának esett: miért hozta ide Misi Mókust, aki lepipálja őt, és tönkreteszi a cirkuszt?

Hajba kaptak. Összeverekedtek mind a hárman.

Csihé-puhé! Ilyen parázs verekedést még sohasem látott a cirkusz közönsége.

Misi Mókusnak nem kellett rajtuk bosszút állnia, bosszút álltak ők magukon.