Baby Bear


HOL HORDJA A FOLTJAIT A TIRITARKA NYÚL?

 

 

Másnap estefelé a Kisfiú úgy lépett be Rémusz bácsi kunyhójába, hogy akármerre fordult, mindig a háta mögé rejtette a kezét.

Egy kicsit késett is, s ezért szükségesnek látta, hogy megmagyarázza:

- Játszottam. Azért nem jöttem mindjárt.

- Kivel játszottál? - kérdezte Rémusz bácsi.

- Nagyon hosszú neve van - felelte a Kisfiú kitérően.

- Nem baj - mondta az öreg. - Akármilyen hosszú, meghallgatom.

- Úgy hívják, hogy: kicsi-cirmos-állat-és-azt-mondja-hogy-miau.

- Vigyázni kell ezzel az állattal - jegyezte meg Rémusz bácsi -, mert nemcsak a neve hosszú, hanem a karma is. Könnyen megkarmolhatja az embert.

- Már meg is karmolt! - kiáltotta a Kisfiú, és előhúzta a két kezét.

Csakugyan: vérzett mind a kettő.

Rémusz bácsi a fejét csóválta.

- Gyere a kúthoz - mondta -, megmossuk.

- Nem kell - felelte a Kisfiú.

De azért tűrte, hogy az öreg néger lemossa a vért a kezéről, be is kösse egy tiszta ronggyal.

- Most mit csinálunk? - érdeklődött a Kisfiú, amikor visszatértek a kunyhóba.

- Mesélni fogok valakinek - válaszolta Rémusz bácsi.

- Kinek? - kérdezte a Kisfiú.

- Nagyon hosszú a neve - mondta az öreg. - Úgy hívják hogy: hebehurgya-kis-legényke-aki-nem-tud-vigyázni-magára-de-azért-nagyon-szeretem.

A Kisfiú szélesen elmosolyodott.

- Az én vagyok - mondta, és felkapaszkodott a magas székbe.


Egy nyáron nagyon elszaporodtak a szúnyogok azon a vidéken, ahol a Nyúl meg a többiek éltek. Nemcsak a földeken, a mezőkön, a kertekben röpködtek, zúgtak, dünnyögtek sűrű rajokban, hanem még a házakba is bejutottak, akármennyire zártak is előlük ajtót, ablakot.

Nem volt, aki nem szenvedett volna ettől a nagy szúnyogjárástól, hiszen azok a szúnyogok nemcsak röpködtek, zúgtak és dünnyögtek, hanem csipdesték is az állatokat, ahol csak érték. Talán a Teknősbéka volt az egyetlen, aki ügyet sem vetett a vérszívókra, hiszen az ő páncélján nem fogott semmiféle fullánk.

A szúnyog csípése erősen viszket, ezt mindenki tudja. De azt is tudja mindenki, hogy akármennyire viszket is: nem illendő dolog társaságban feltűnően vakaródzni, és senkivel, semmivel sem törődve, dühösen csapkodni oda, ahová egy-egy szúnyog éppen leszállt.

Mezeiné asszonyság, aki mindig is igyekezett jó modorra nevelni a leányait, nagyon zokon vette, ha a vendégei megfeledkeztek az illemtudásról.

A Rókának például meg is mondta egyszer:

- Kedves komám, ha már énrám nincsen tekintettel, gondoljon legalább a leányaimra! Türtőztesse magát: vakaróddzék ott, ahol senki sem látja.

A Róka azonban nem bírta elviselni a viszketést, úgyhogy hamar elbúcsúzott és hazament.

Hasonlóképpen járt a Farkas is.

- Igen tisztelt barátom - mondta neki Mezemé -, ne vegye sértésnek, ha megkérem: ne csap­kodja a fejét, hasát, térdét, tomporát a leányaim jelenlétében. Máskülönben még azt hiszik, hogy az ilyen viselkedés illedelmes dolog.

- Még a fájdalmat is könnyebben bírom, mint a viszketést - felelte a Farkas. - Ha nem csapkodhatom a fejem, hasam, térdem, tomporom, inkább nem is maradok.

A Medvének kereken megmondta az asszonyság:

- Fel sem foghatom, hogy egy ilyen hatalmas, nagyerős állat nem tud uralkodni magán. Legjobb, ha hazamegy, és majd csak akkor látogat meg újra, ha a szúnyogjárás már elvonult.

Hamarosan híre járt, hogy Mezeiné egyszerűen kitessékeli a házából azokat, akik neveletlen csapkodással, vakaródzással adnak rossz példát a lányainak. Ezért aztán ezekben a szúnyogos hónapokban igen megritkultak a vendégek Mezeiéknél.

A Nyúl azonban egyik nap mégis beállított az asszonysághoz és a leányokhoz.

- Üdvözlöm, kedves szomszéd - mondta Mezeiné. - Remélem, hogy magától nem tanulnak rosszat a leányaim.

- Tőlem ugyan nem! - felelte a Nyúl. - Én is azt tartom, hogy nincs illetlenebb dolog, mint vakaródzni vagy éppen fejet, hasat, térdet, tomport csapkodni jól nevelt fiatal leányok társa­ságában.

- Örömmel hallom - válaszolta az asszonyság. - Tudom, hogy a szúnyogcsípést nehéz elviselni. De szerintem éppen azon ismerszik fel a jó modorú állat, hogy erőt vesz a bosszúságán, és türelemre szorítja magát.

- Szó szerint ez az én nézetem is - helyeselt a Nyúl. - A lehető legrosszabb véleménnyel vagyok az olyan állatokról, akik vakaródznak, vagy éppen a fejüket, hasukat, térdüket vagy tomporukat csapkodják illemtudó ifjú hölgyek jelenlétében.

De a szúnyogok már javában röpködtek, zúgtak, dünnyögtek körülötte, és itt is meg ott is egyre gyakrabban bökték a bőrébe a fullánkjukat. Bizony, a Nyúl is alig állta meg, hogy nem törődve az illemtudó ifjú hölgyek jelenlétével, meg ne vakarja a szúnyogcsípések helyét, vagy oda ne csapjon, ahol éppen legjobban viszketett: a fejére, hasára, térdére, tomporára.

Mi lesz ebből? Talán bizony az, hogy a végén még a Nyulat is kiutasítja a házából az illen­dőségre sokat adó Mezeiné?

Nem kell félteni a Nyulat! Megtalálja ő a módját, hogy az asszonyság is szívesen marasztalja, és a szúnyogcsípésektől se kelljen módfelett szenvednie.

Lássuk, mit eszelt ki!

- Tudják-e, kedves hölgyeim - szólt -, hogy nem minden nyúl olyan szürke, mint én vagyok?

- Hogyne tudnám! - felelte az asszonyság. - Van fehér is, barna is.

- És barnásszürke is van, és szürkésfehér is - kotyogtak a lányok.

Az egyik báránykisasszony nagy vihogva még ezt is hozzátette:

- És szürkésbarna is, és fehéresszürke is, és barnásfehér is, és fehéresbarna is!

- Csend legyen, lányok! - szólt rájuk Mezeiné mosolyogva, de határozottan. - Hallgassuk meg Nyúl szomszédot!

- Van egy unokabátyám - mondta a Nyúl. - Ritkán jár errefelé, úgyhogy aligha ismerik. Pedig kevés hasonló nyúl él a világon: nem fehér, nem szürke, nem is barna, hanem tiritarka.

- Tiritarka? - kiáltott fel csodálkozva Mezeiné. - Ilyen nyulat még nem láttam!

- Hát ha még tudná, hogy milyen színűek a foltjai! - folytatta a Nyúl. - Van azon a nyúlon kék folt, zöld folt, piros folt, mindenféle folt!

- No de ilyent! - álmélkodott az asszonyság. - És hol vannak rajta azok a foltok?

- Hogy hol? - kérdezte a Nyúl. - Mindjárt megmutatom.

Éppen akkor csípte homlokon egy szúnyog.

- Például itt - mondta a Nyúl, és a homlokára csapott, mégpedig olyan ügyesen, hogy rögtön agyonnyomta a szúnyogot.

Most a hasán csípte meg a szúnyog.

- Meg itt - csapott a hasára a Nyúl.

De a térde is viszketett.

- És itt - vágott a térdére.

A tompora is sajgott.

- No meg itt is - ütött a tomporára.

Ide csapott, oda csapott: a vállára, a mellére, a bokájára, az állára, a tarkójára - mindig oda, ahol legjobban viszketett a szúnyogcsípés.

Itt egy piros foltja van, emitt egy kék - sorolta -, itt hátul meg egy zöld foltja, mégpedig ekkora - s azzal megvakarta a dereka táját -, itt elöl pedig egy sárga, de az meg ekkora - és végig­dörgölte a lába szárát -, és itt is, itt is, itt is, itt is: csupa-csupa tarkaság.

- Hát ez különös - csóválta a fejét Mezeiné asszonyság.

De közben őt is nagyon csípték már a szúnyogok.

A vállára csapott, és agyonnyomott egy szúnyogot.

- Itt nincs? - kérdezte.

Egy szúnyog a füle körül dünnyögött.

Mezeiné fültövön ütötte magát.

- Itt sincs? - tudakolta.

A combját vakarta:

- Hát itt?

- Ott nincs - felelte a Nyúl. - Hanem itt annál inkább - és megdörzsölte az orrát -, itt pedig se szeri, se száma - és két kézzel verdeste a két bokáját.

Lassacskán eltelt az idő. A Nyúl lehajtott egy ibrik meleg kávét, megevett hozzá egy nagy darab mazsolás kalácsot, azután elbúcsúzott.

- Szeretnék alkalomadtán megismerkedni a kedves unokabátyjával - mondta Mezeiné, miköz­ben kikísérte a vendéget.

- Nem hiszem, hogy mostanában ellátogat ide - felelte a Nyúl.

- Kár - sajnálkozott az asszonyság. - Bizonyosra veszem, hogy ő is ugyanolyan illedelmes, tisztességtudó állat, mint az unokaöccse, akinek eszébe sem jut, hogy a szúnyogcsípéseit vakarja, vagy éppen a fejét, hasát, térdét vagy tomporát csapkodja jól nevelt ifjú leányok társaságában...


A Kisfiú úgy nevetett a történeten - meg azon, ahogy Rémusz bácsi a vakaródzó, ide-oda csapkodó Nyulat utánozta -, hogy alig bírta abbahagyni.

- Nekem is van egy tiritarka unokabátyám - mondta, de a nevetéstől alig lehetett érteni a szavát.

- Tudom - bólintott nagy komolyan Rémusz bácsi. - Meg is mutatom mindjárt, hol vannak rajta a piros, kék, sárga, zöld foltok.

- Itt! - kiáltotta, és gyengéden a Kisfiú fenekére ütött. - Meg itt! - csapott a gyerek hátára. - Meg itt, meg itt! - mondta és jobbról-balról egy-egy apró pofont adott a Kisfiúnak.

- Meg itt! - kacagott a Kisfiú, és egy cuppanós csókot nyomott Rémusz bácsi kopasz fejebúbjára.

 

 

Divider

Logo