3. A királyi pár halála

A Csudadoktor pedig másnap óvatlanul elárulta a királynőnek, hogy ismeri a talányt. A királynő pedig nagyszerű asszony volt, feleségnek is, királynőnek is rendkívüli, de mint mindenkinek az ég alatt, neki is voltak hibái: ezek közül pedig a legnagyobb az, hogy mértéktelenül kíváncsi volt; s így azonnal ostromolni kezdte a Csudadoktort, hogy ossza meg vele tudását. A Csudadoktor eleinte nem volt erre hajlandó, ám a királynő nem nyugodott bele a visszautasításba, tovább ostromolta a Csudadoktort, fűt-fát ígért neki viszonzásul; és hogy ennek sem volt foganatja, fenyegetni kezdte, végül már halállal is, így a Csudadoktor végül is nem tehetett mást, mint elmondani a királynőnek a talány szövegét, meg persze a megfejtését is, előtte azonban megeskette a királynőt, hogy senkinek nem árulja el, hogy kitől tudta meg a titkot.

A királynő jót nevetett és megesküdött; és sietett a királyhoz, továbbadni a titkot.

- Kedves felséges férjemuram; én már tudom az ősi arabus talányt megfejtésével együtt, és íme még sem haltam belé.

Így a király is megismerte a nagy titkot; ő is hatalmasat nevetett, és persze kérdezgette feleségét, hogy kitől tudja, de az asszony megtartotta esküjét, nem árulta el a Csudadoktort.

Ezek után pedig az történt, hogy a királynő, aki mindig is gyengécske volt, ágynak esett, és rövid betegség után meghalt. Halála ilyenformán természetesnek tűnt, és a király nem gondolt arra, hogy a titok tudása okozta volna azt. Erősen meggyászolta kedves halottját, de gyásza ellenére hamarosan ismét megnősült, mivel úgy gondolta, hogy Csinoskának mamára van szüksége; a Csudadoktortól kért tanácsot, kit is vegyen el. A Csudadoktor azt az előkelő származású udvarhölgyet ajánlotta, aki eddig is gondozta Csinoskát, és aki nagyon szerette is a kicsit; és akit a kicsi is szeretett. Mindezek miatt a király megfogadta a Csudadoktor tanácsát és feleségül vette a hölgyet.

Nemsokára ezután pedig az történt, hogy a király egy vadászaton olyan szerencsétlenül esett le a lováról, hogy ott helyben szörnyethalt.

A Mesebeli Birodalomban pedig az volt a törvény, hogy a király halála után a királynő legyen az uralkodó, és ezt a hatalmat csak akkor adja át a trónörökösnek, amikor az már betöltötte tizennyolcadik életévét; a trónörökös pedig természetesen nem volt más, mint Csinoska.

Az újdonsült királynő hívatta a Csudadoktort, és tanácsot kért tőle.

- Jó Csudadoktor, mondd meg nékem, mitévő legyek. Az uralkodás-hoz nem érzek elég erőt magamban, én mindig is csak a gyermekek között éreztem jól magamat.

- Felséges asszonyom, tanácsom egyszerű: házasodj meg újra, és bízd az uralkodás gondját-baját férjuradra.

A Csudadoktor ajánlott is egy főrangú férfit férjnek, a királynő pedig megfogadta tanácsát.