4. Királyfi születik

Ekkép történt, hogy Csinoska új mamát és új papát kapott, ám az édes szülei sem szerethették volna jobban őt, mint az új szülők. Egy év múlva pedig fiú született a mostoha szülők házasságából, aki az Eszeske nevet kapta; ekkor Csinoska nem volt több háromévesnél.

Amikor Csinoska először meglátta Eszeskét a bölcsőjében, megsimo-gatta arcát és azt mondta.

- Baba - és ez volt a legelső szó, ami elhagyta Csinoska száját; a baba pedig Csinoska felé fordította arcát, és bekapta a simogató kéz egyik ujját. Ezek után a két gyermeket nem lehetett egymástól elválasztani, mindkettő sírvafakadt, ha csak egy percig is nem látták egymást.

Eszeske féléves volt, amikor elkezdett beszélni, ugyanakkor lábra is állt. Ettől kezdve mindenki csak ámult-bámult; mert Eszeske hároméves korában már írt, olvasott és számolt. Azután következtek a nyelvek: Eszeske néhány év alatt az összes szomszédos birodalom nyelvét megtanulta, és ezután következtek sorban a többi tudományok. Mindezekben Eszeske a Csudadoktorban igazi tanárra lelt.

Telt-múlt az idő; a Mesebeli Birodalomban az új király uralkodása alatt - hála a Csudadoktor bölcs tanácsainak - egyre növekedett a jólét, mindenki hálával gondolt uralkodójára.

A királyi gyermekek is felcseperedtek: Csinoska egyre csinosabb lett, Eszeske egyre eszesebb: tizenötéves korában már mindent tudott, amit ember egyáltalán tudhat; és ekkor már nemcsak tudásban hagyta le messze a vele egykorúakat, hanem testi fejlődésében is: a nála három évvel idősebb Csinoskánál fél fejjel magasabb lett ebben az időben.

Csinoska és Eszeske változatlanul nagyon szerették egymást; nagyon közeledett már Csinoska tizennyolcadik születésnapja, amire különben a királyleány némi aggodalommal gondolt, mert mi tűrés-tagadás, szíve Eszeskéhez húzta, és egyik jövendőbeli kérőjére se gondolt szívesen. Ekkor azonban olyan esemény történt, amely alapjaiban dúlta fel a királyi udvar nyugalmát: Eszeske búcsú nélkül elhagyta a királyi palotát! A kapun őrálló fegyveresek elmondták, hogy Eszeske az éjszaka kellős-közepén kinyittatta a kaput és ellovagolt.