2. Királykisasszony születik

A királynak pedig másnapra leánya született; alighogy a világra jött a gyermek, a Csudadoktor megjelent a király előtt, aki így szólt.

- Te valóban csudadoktor vagy, a gyermek lány, és egy órája született; a neve pedig...

- Felséged akaratából - hajolt meg a Csudadoktor.

A király nagyot nevetett.

- Te imposztor, a királynő adott nevet a gyermeknek, de te ezt már tegnap is tudtad!

A Csudadoktor nem szólt, csak mosolygott.

- Tehát a neve: Csinoska; és most nyissuk fel a szekrényt, habár ezek után már elhiszem, hogy leányom nevét is eltaláltad.

Na és, úgy is volt, a pergamenre felírt név csakugyan ez volt: CSINOSKA.

A király hosszan nézte a pergament, majd így szólt.

- Kedves barátom! Te nemcsak okos, hanem bölcs is vagy, tehát kívánságodnak megfelelően ezennel szolgálatomba fogadlak; fizetsége-det te magad szabhatod meg.

- Köszönöm felséged hozzám való jóságát, de én csak azt kívánom fizetségül, hogy mindig a királykisasszony mellett lehessek, vigyázhassak rá, és nevelhessem őt.

- Legyen kívánságod szerint, nálad jobb nevelőt csakugyan nem találhatnék Csinoska számára.

- Akkor pedig, ha szabad javasolnom felségednek, nézzük meg a gyermeket.

A király és a Csudadoktor meglátogatták a királynét és gyermekét; megálltak Csinoska bölcsője mellett, hosszan, gyönyörködve nézték a kislányt.

E percben a nyitott ablakon át sűrű füstfelleg tódult be, a szoba közepén gomolygott egy ideig, majd lassanként egy csodaszép tündérleány alakját öltötte fel.

- Az én nevem Tolerancia, vagyis Türelem, - szólalt meg a tündérleány - Tündérország királyának leánya vagyok. Atyám küldött hozzátok, hogy üdvözletét, jókívánságait, intelmeit és jóslatát elhozzam nektek. Halljátok hát.

Tolerancia most a bölcsőhöz lépett, és felemelte a kezét.

- Légy nagyon boldog, kis királykisasszony. Legyél szolgálója szolgálóleányodnak; és legyél úrnője uradnak; várj a messzelevőre és keresd meg a közelben levőt.

A királyi pár nagyon elbámult e különös intelmen, vagy jóslaton, de nem volt idejük arra, hogy magyarázatot kérjenek, mert a tündérleány folytatta.

- Amidőn leányotok tizennyolcéves lesz, három kérő fog megjelenni előtte, éppen a születése napján. Jól vigyázzatok, csak ahhoz adjátok feleségül, aki meg tudja fejteni az ősi arabus talányt.

A király felelt neki.

- Tolerancia, jóságos és szépséges tündérleány. Köszönjük jóslatodat és intelmeidet, meg is fogadjuk azokat, ámbár amiről beszéltél, az ősi arabus talány, ismeretlen előttünk.

- Jól van, tehát erre a falra fel fogom írni.

A falhoz lépett, többször végigsimította mindkét tenyerével.

- Íme, ott van.

A király bámulta a falat, de írást csak nem látott rajta. A tündérleány elmosolyodott.

- Jól jegyezzétek meg szavamat. Amikor tizennyolc év múlva a három kérő megjelenik, ebben a teremben fogadjátok őket, a többit majd meglátjátok.

Tolerancia ezután elkomolyodott.

- Lehetséges, hogy van valaki köztetek, aki ismeri ezt a talányt; óvakodjon bárkinek is elmondani, és óvakodjon bárki is meghallgatni azt, mert aki időnek előtte megismeri, halálnak halálával hal meg.

Azzal a tündérleány még egyszer rámosolygott a gyermekre, egy perc alatt visszaváltozott füstté, kisuhant az ablakon, felemelkedett, majd eltűnt az ég kékjében.