8. Csinoska beleszeret Haptákba

Azzal visszatértek a napvilágra, akkor pedig Hapták mesélni kezdett.

"Az történt, hogy Eszeske királyfi egy napon elővette kedvenc könyveinek egyikét, s abban egy darabka teleírt pergament talált. Valami titkos megérzés azt súgta neki, hogy ez nem lehet más, mint az ősi arabus talány leírása, ezért elolvasás nélkül rögtön a kandallóba dobta és elégette a pergament. Két nap múlva egy másik könyvben egy másik pergament talált; azt is elégette. Akkor a királyfi többé nem nyúlt könyvhöz, inkább kilovagolt; amikor azonban nyeregtáskájából az odakészített uzsonnát vette volna elő, egy pergamendarab hullott a földre.

Ezek után a királyfi jobbnak látta azt, hogy eltűnést színleljen. Megbeszélte hűséges embereivel, ezek közé számítom jómagamat is, hogy ide a pincébe vonul vissza, miután egyik lovászfiújának meghagyta, hogy kedvenc lova hátán hagyja el a Mesebeli Birodalmat. Így tehát a királyfi önmagát zárta börtönbe, de ez nem fog soká tartani, csak Csinoska királykisasszony tizennyolcadik születésnapjáig, mert hiszen az a határidő, utána már bárki tudhatja a talányt."

- Most már mindent értek, azazhogy van egyvalami, amit nem értek; és

amiért Csinoska meg is haragudhatna rá; miért nem beszélte meg a királykisasszonnyal előzőleg színleges távozását? Miért hagyta, hogy Csinoska kisírja a szemét utána?

- Ebben részben igazad is van Szegényke, de Eszeskének jó oka volt arra, hogy titkolózzon, és ha ezt az okot megismered, meg is fogod érteni.

- Tehát mondd el az okot.

- Előbb kérdeznék valamit: Csinoska sokat búsult a királyfi távozása miatt?

- Három napig sírt egyfolytában.

- De mondd, ha tudta volna, hogy Eszeske valójában nem ment el, Csinoska mennyi ideig sírt volna?

- Semeddig sem.

- Lásd, ez lett volna a baj.

- Igen, most már értelek; mert ha Csinoska, aki úgy szerette Eszeskét, nem szomorkodik a szökése miatt, gyanút fognak és nem hiszik el, hogy Eszeske valóban elment.

Akkor pedig Hapták így szólt Csinoskához.

- Szegényke. Csodálatos leány vagy te. Nemcsak szép, és bájos, hanem módfelett okos is, és ezért nagyon meg is kedveltelek.

Csinoska pedig csodálkozva vette észbe, hogy ő is megkedvelte Haptákot, méghozzá nem is kicsinyt; és már-már úgy érezte, hogy jobban is szereti, mint Eszeskét, ám amikor idáig jutott, ijedten hessentette el gondolatát; hiszen ő csakis Eszeskét szereti, nem szabad másra még csak gondolnia sem.

Mégis azon a napon még sokszor eszébejutott Hapták, és másnap alig várta, hogy ismét találkozzon vele; és kétségbeesetten tapasztalta, hogy inkább óhajtja látni Haptákot, mint Eszeskét. Sokáig együtt voltak, búcsúzóul pedig Hapták megcsókolta Csinoskát, és Csinoska rémülten azon kapta rajta sajátmagát, hogy nemcsak eltűrte a csókot, hanem még vissza is csókolta Haptákot.