1. A Csudadoktor megérkezik

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, az Üveghegyen innen, volt egyszer egy király, aki a Mesebeli Birodalomban uralkodott.

Ez a király feleségül vette a szomszédos Nemlétező Birodalom uralkodójának egyetlen leányát; s ennekutána egy évvel nagy ünnepségre készülődtek, lévén, hogy a királyné gyermeket várt.

Ekkoriban történt, hogy egy furcsa ember érkezett a Mesebeli Birodalomba. Termetét daliásnak lehetett volna nevezni, csak az hibádzott ehhez, hogy függőleges mérete nagyon alacsonyra sikeredett, aki látta, azt gondolhatta, hogy még gyermekkorában megunhatta a növekedést, ennek fejében viszont bizonyára kettő helyett evett, amitől azután a vízszintes kiterjedése lett olyan, hogy komolyabb emberek gondterhelten csóválták meg fejüket, amikor megpillantották.

Mindez nem akadályozta meg őt abban, hogy mértéktelen mennyiségű tudást halmozzon fel fejében; bár voltak olyan rosszindulatú emberek, akik azt mondták, hogy kár volt annyit tanulnia, mert csak hiábavalóságokkal tömte tele az agyát. Igazuk volt-e ezeknek az embereknek? Kiderül a továbbiakból.

Amikor a mi daliánk megérkezett a Mesebeli Birodalom fővárosába, ment egyenesen a királyi palotába, be is ment volna a kapun minden teketória nélkül, ha az őrt álló katona meg nem állította volna. Márpedig megállította, és persze meg is akarta kérdezni, hogy hová lesz a séta, ám a mi emberünk megelőzte őt.

- Idefigyelj kiskomám, szaladj tüstént a királyhoz, és jelentsd neki, hogy megérkezett a Csudadoktor - mondta és merőn nézett a katona szemébe, ami elég nehéz dolog lett volna mindenkinek - a Csudadoktoron kívül - lévén, hogy a katona szemepárja kétszer magasabban volt a talajtól, mint a Csudadoktoré.

Az őrt álló katonáknak pedig ki volt adva parancsba, hogy parancsot csak a parancsnoktól fogadhatnak el; ám a Csudadoktor valóban csudadoktor lehetett, mert amikor az őr onnan a magasból lenézett rá, egyszeriben elfelejtette, mit is parancsoltak neki, és rohant, hogy a Csudadoktor parancsát teljesítse.

A Csudadoktor pedig követte a katonát, így szerencsésen el is jutott a király eleibe.

- Uram, királyom, én a Nevesincs Birodalomból jöttem, hogy felajánljam szolgálataimat felségednek.

A király csak egy pillantást vetett rá, és elutasítóan emelte fel a kezét.

- Nem kellesz, annyi udvari bolondom van már, hogy alig győzök szétütni közöttük, van elég dolgom amúgyis, menj innen.

- Uram, királyom! Kegyeskedjél megengedni egy szerény megjegyzést: én nem udvari bolond vagyok, hanem csudadoktor.

- Mi vagy te? Csudadoktor? Abból meg éppen annyi van, hogy nincs elég hely már az istállókban, hogy mindet elhelyezzem. Talán új istállót építtessek a kedvedért, he? Ezt már mégsem kívánhatod tőlem.

- De felséges királyom, én azért jöttem, hogy holnap születendő leányod...

- Holnap, és leányom??? Elhallgass, te... te... Csudadoktor, vagy felvetetem veled a néhai előnevet.

Megérthetjük a király haragját, ha tudjuk, hogy az udvari orvosok éppen aznap reggel jelentették ki ünnepélyesen, hogy a kis királyfi harmadnap reggel fogja meglátni a napvilágot.

- Tudom jól - folytatta zavartalanul a Csudadoktor - hogy az udvarodban lebzselő, magukat tanult orvosnak nevező tudatlanok fiút jósoltak neked harmadnapra, ó uram király; de én bízvást mondhatom, hogy leányod fog születni és hozzá már holnap; és hogy végkép meggyőzzelek tudásomról, íme felírom leányod leendő nevét e darab pergamenre, ezt most zárasd el, felséges uram, s csak akkor vedd elő, amikor leánykád már megkapta nevét.

A király haragosan nevetett.

- Te ostoba csudadoktor, a neve készen áll, mert én már kigondoltam, mi legyen az, ha netalán mégis lány lenne.

A Csudadoktor nem felelt, csak kétkedően mosolygott.

- Jól van, te Csudadoktor, egyelőre hiszek neked. Nézd e szekrényt, ebbe rejtjük a pergament, ennek két zárja van, az egyik zár kulcsát én veszem magamhoz, a másikat pedig te őrizd, így egyikünk se juthat hozzá egyedül, csupán csak ketten együtt.