5. “Legyél szolgálója szolgálóleányodnak”

Csinoska három napig egyfolytában sírt amiatt, hogy Eszeske búcsú nélkül eltávozott; a negyedik napon erősen elgondolkodott és végül is arra jutott, hogy Eszeskének valami rettenetesen nagy oka lehetett arra, hogy lóhalálában, búcsú nélkül távozzon, és ebben meg kell nyugodnia. Ezután számbavette, mi is történt annakelőtte, hogy Eszeske eltűnt volna; és felidézte azt a beszélgetést kettejük között, aminek során elbeszélte Eszeskének, - amit persze őmaga is csak hallomásból ismert - a születésekor lezajlott eseményeket és visszaemlékezett arra, hogy Eszeske mennyire firtatta az ősi arabus talány felfedésére vonatkozó részleteket.

- Tehát akinek a titok tudója elmondja a megfejtést, meghal? - kérdezte.

- Igen, ez így van.

Ezen Eszeske nagyon elgondolkodott, de azután másról kezdtek beszélgetni.

Vajjon van-e összefüggés eme beszélgetés és Eszeske eltűnése között?

Csinoska nem tudta, de minél tovább gondolkodott ezen, annál határozottabban kezdte érezni, hogy valamiféle összefüggésnek kell lennie.

Aznap éjjel pedig álmából felébresztette az a furcsa érzés, hogy valaki van a szobájában; és amikor kinyitotta a szemét, látta, hogy füst hatol be a becsukott ablak résein át; rögtön tudta, hogy ez nem lehet más, mint Tolerancia; és valóban: a gomolygó füstfellegből a tündérleány alakja bontakozott ki.

- Légy üdvözölve, szép királyleány - köszöntötte Csinoskát a tündér.

- Köszöntelek, csodás tündérleány - viszonozta Csinoska és folytatta - ha jól sejtem, te vagy Tolerancia, Tündérország királyának leánya.

- Az vagyok; és azért jöttem el hozzád, hogy elmondjam neked: Eszeske nagy veszélyben van, és csak te mentheted meg őt.

- Hol van Eszeske? - kérdezte Csinoska izgatottan.

- Azt nem tudom, csak annyit tudok, hogy két nagy ellensége leselke-dik rá.

- Kik az ellenségei?

- Az egyik a legjobb barátja, a másik önmaga.

- Hogyan menthetném meg őt?

- Elárulom, de azt előre megmondom, nagyon nehéz lesz.

- Nem bánom, akármilyen nehéz, érette mindenre kész vagyok.

- Úgy legyen. Akkor most előbb keressük meg Szegénykét.

Szegényke pedig a legeslegutolsó szolgálóleánya volt Csinoskának, és akit azért hívtak Szegénykének, mivel sem a zsebében, sem a fejében nem tartott nagy értékeket szegényke; legalábbis ezeket mondták róla; az előbbi bizonyosan igaz volt, az utóbbi igazságát azonban a további események fogják majd vagy igazolni, vagy megcáfolni.

Csinoska megkereste azt a kamrácskát a palota alagsorában, ami Szegényke hálóhelyéül szolgált és bekopogott hozzá.

Képzelhetjük, mennyire megijedt szegényke, amikor ajtót nyitva, Csinoskát és Toleranciát találta ajtaja előtt; azonnal eszébe jutottak összes vétkei, még azok is, amelyeket el sem követett. Ez az ijedelme azonban semmiség volt ahhoz képest, ami akkor fogta el, amikor megtudta, hogy Tolerancia mit is kíván tőle.

Tiltakozni persze nem mert, hogy is merészelt volna ilyet tenni, de azért arckifejezése tisztán elárulta, hogy ugyan beleegyezik a tündérleány tervébe, de biztos abban, hogy ezután csupa szenvedés lesz az élete.

S hát még Csinoska; ő volt még csak igazán megrémülve; hogyisne lett volna; mikor az a soha nem hallott megpróbáltatás várt rá, hogy ezután Szegényke képében és helyében éljen; mert - hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem - erről volt szó, bizony erről, és csakis erről.

Miért éppen Szegénykére esett a tündérleány választása? Egyszerűen azért, mert Szegényke életkora, termete, hajzata teljesen azonos volt Csinoskáéval, így a teljes személycseréhez végül is csak arcot kellett cserélni. De vajjon cserélhet-e arcot két ember? Tudvalevőleg még a közönséges, emberi származású leányok is sok olyat meg tudnak csinálni, amihez a férfiemberek még csak nem is sejdítenek; hát még a tündérleányok: azok előtt azután végkép nincsen lehetetlen; Tolerancia is csak elmondott egy varázsigét, közben megsimogatta mindkét leányzó arcát, és máris megtörtént az arcok cseréje: Csinoska megkapta Szegényke arcát, Szegényke pedig Csinoska arcát. Azzal nem fáradozott a tündérlány, hogy a hangjukat is kicserélje, tessék, utánozzák csak egymást.

Ezután már csak ruhát kellett cserélniük, és Szegényke máris királykisasszonyként térhetett meg Csinoska királyi lakosztályába.