7. “Találd meg a közellevőt”

 

Elég az hozzá, hogy Csinoska most nagy gondban volt. Mitévő legyen? Szembeszállhat-e a Csudadoktorral? Elmenjen-e a királyhoz? Hiszen ő most Szegényke, a cseléd. Igaz, Szegényke, mint királykisasszony, megtehetné ezt, csak az a bökkenő, hogy nincs semmiféle bizonyíték arra, hogy Eszeske börtönben van, valamint arra sincs, hogy a Csudadoktor juttatta oda. Előbb ki kell derítenie, hogy pontosan hol is tartják Eszeskét fogságban.

Ezért azután Csinoska ismét felkereste Haptákot.

- Hapták, mondj el mindent Eszeske királyfiról, amit csak tudsz.

Hapták végigmérte Csinoskát.

- Neked?

Haptáknak tökéletesen igaza volt abban, hogy ugyan mi köze lehetne Szegénykének ahhoz, ami Eszeskével történik.

- Figyelj szavamra Hapták te, katonák legkitűnőbbje: én Csinoska királykisasszony szolgálóleánya és bizalmasa vagyok, és amikor velem beszélsz, úgy vedd, mintha magával Csinoskával beszélnél, megértetted?

- Uhh, beh nagy szád van, akkor hiszem majd el, ha Csinoska királykisasszony maga is ezt mondja.

- Akkor gyere velem, elvezetlek hozzá.

Azzal kézenfogta Haptákot és vitte magával Szegényke lakosztályába. Az ajtónálló megállította őket.

- Szegényke, most nem lehet bemenni, látogató van benn.

- Akkor hívd ki egy percre Csinoskát.

- Jó, de addig maradj itt, és senkit be ne engedj.

Hapták ugyancsak elbámult, hogy a különben mogorva ajtónálló milyen engedékeny; hát még mekkorát nézett, amikor a királykisasszony lélekszakadva, majdnem futva jött ki hozzájuk.

- Mi a pa... - Szegényke azt akarta kérdezni, mi a parancsod, akkor megpillantotta Haptákot, még idejében elharapta szavát és ügyesen megmásította - mi a panaszod, Szegényke?

Csinoska alázatosan kezet csókolt Szegénykének.

- Fenség, ez itt Hapták, aki nem akarja elhinni, hogyha velem beszél, az ugyanaz, mintha fenségeddel beszélne.

- Hát persze, teljesen ugyanaz, de most gyere be velem, szükségem van rád.

Azzal magával vonszolta Csinoskát.

Másnap Csinoska ismét felkereste Haptákot, aki - amikor meglátta Csinoskát - kihúzta magát és tisztelgett.

- Jó Hapták, folytassuk a tegnapi beszélgetést. Eszeske még itt van a palotában?

- Itt bizony?

- Börtönbe zárták?

- Igen is, meg nem is.

- Igen is, meg nem is? Hogy érted ezt, jó vitéz?

- Majd egyszer te is megérted.

- Ne eszeskedj, mondj el mindent, amit tudsz Eszeskéről.

- Minek?

- Hogy-hogy minek; te, ne haragíts meg, mert...

- Beszélj vele.

- Kivel???

- Eszéskével.

- Dehát hogyan...

Hapták nem szólt többet, csak megragadta Csinoska kezét és vitte magával; levezette a pincébe, gyéren megvilágított folyosókon mentek át, végül egy rácsos ajtóhoz érkeztek, mely előtt katona állt őrt. Jöttükre szótlanul kinyitotta a rácsos ajtót. Bementek, ám a cellában senki sem volt.

Csinoskának hirtelen nagyon rossz érzése támadt, mintha csapdába esett volna, különösen, mivel az őrálló becsukta mögöttük a rácsot; ám ekkor Hapták a cella hátsó falából kiemelt egy téglát, amögött egy fogantyú tűnt elő, ezt meghúzta, akkor a hátsó fal teljes egészében, mint egy ajtó elfordult, mögötte egy terem tárult fel. A teremben többen tartózkodtak, s az első, akit Csinoska meglátott, az senki más nem volt, mint Eszeske.

Beléptek, a fal bezárult mögöttük.

Eszeske íróasztalnál ült, jöttükre felnézett, de nem szólt semmit.

- Uram, ez a leányzó itt Csinoska királykisasszony szolgálóleánya, a neve Szegényke.

Eszeske nem szólt, csak bólintott.

- Fenség - kezdte Csinoska - Csinoska királykisasszony kisírta utánad a szemét, annyira búsult utánad. Meséld el mi történt veled, hogy kerültél ide.

Akkor Eszeske intett Haptáknak, az oda lépett hozzá, súgott valamit a fülébe.

- Uram kívánsága az, hogy hagyjuk őt magára, igen sok dolga van, de mindent, amit tudni akarsz, én elmondom neked.