5. Esmeralda és Sziszi

 

Tolerancia és Titusz a Népliget egyik tisztásán álltak.

- Figyelj, Titusz. Néhány perc múlva dél. Most elválnak útjaink egymástól; te elindulsz Atlantiszba, de búcsúzóul fogadj el tőlem két tanácsot: az első az én saját tanácsom, a másik pedig bölcs atyámé, akit különben az emberek csak Csudadoktor néven ismernek.

- Ereszd el, Tolikám.

- Az én tanácsom éppen ez: próbáld meg választékosabban kifejezni magadat, mert nem lesz nagy sikered, ha például Atlantának véletlenül olyasmit találnál mondani, hogy "csüccsenj ide mellém, Atlikám."

Miközben ezt mondta, Tolerancia átváltozott: arcvonásai átalakultak, szemének és hajának színe árnyalatnyival világosabb lett, termete is megnyúlt kissé, hangszíne is megváltozott; Titusz ámulattal figyelte a változásokat.

- Tolerancia, tündérleányok legcsodásabbja, fogadd hódolatomat.

- Látom, máris megfogadtad tanácsomat, ó Titusz királyfi; akkor pedig bízvást remélhetem, hogy atyám tanácsát is megfogadod, mely íme így hangzik: soha ne veszítsd el a fejedet. Béke veled, élj boldogul.

Titusznak még rengeteg kérdése lett volna, azonban Tolerancia - ahogy szokta - füstté változott és eltűnt az ég kékjében.

A következő percben két esemény is történt: az egyik, hogy Titusz bámuló szemei előtt egy űrhajó öltött testet; a másik pedig az, hogy a bokrok közül egy ördöngös macska bújt elő, búzavirágszín szemével ránézett Tituszra, elnyávogta magát, majd ődöngve, nemtörődöm mozdulatokkal, meg-megállva az űrhajóhoz sompolygott, ott még egyszer körülnézett; akkor az űrhajó ajtaja kinyílt, a macska meg beugrott az ajtón.

Titusz utánament, s ahogy belépett, az ajtó becsukódott mögötte. Titusz körülnézett, s amit először meglátott, az nem volt más, mint egy személyi számítógép, a macskát ellenben seholsem látta.

Titusz bekapcsolta a számítógépet.

- Az én nevem Sziszi, téged hogy hívnak, kedves gazdám?

- Ki beszél? - lepődött meg Titusz.

- Hogyhogy ki, én, Sziszi, a személyi számítógép.

- Ja, az más. Az én nevem Titusz.

- Légy üdvözölve, Titusz királyfi.

- Már te is kezded a királyfizást?

- Az én alkotóm, Tolerancia tündérleány ezt a megnevezést táplálta belém; egyébként én most őt helyettesítem.

- Igen? Tök jó.

- Valóban, értesüléseim szerint a tök jó, főzve is, de különösen sütve; ámbár nem egészen értem, kedves gazdám, miért beszélünk most erről.

- Nem érdekes. Te Sziszi, mondd, mi ez a macskaügy?

- Miféle macskaügy, édes gazdám?

- Hát beszökött ide egy ördöngös macska, csak azt ne mondd, hogy nem tudsz róla.

- Ja, Esmeralda? Hát ő világcsavargó, ki nem hagyna egy űrutazást, tudod, ez a rögeszméje.

- Jut eszembe, én is éppen űrutazás miatt vagyok itt, dehát gondolom, erről te többet tudsz, mint én.

- Hová utazunk, kedves gazdám?

- Atlantiszba.

- Igenis; és hol van az, kedves gazdám.

- Te Sziszi, ne csináld ezt velem; te nem tudod, hol van Atlantisz?

- Bizony nem tudom, kedves gazdám.

Titusz elképedt.

- Na, szépen állunk. Akkor most mi lesz, hogyan utazunk oda?

- Ha talán az irányt megadnád, Titusz királyfi?

Kintről harangszó hallatszott be, a delet jelezve.

- E percben az égbolt legmagasabb pontján található.

- Na és a távolsága?

- Száz fényév.

- Na látod, kedves gazdám, tudod te, hol van Atlantisz.

Titusz roppantul elcsodálkozott: tényleg tudta.

- Nahát akkor horgonyt fel, vitorlát bonts, induljunk.

- Egy kis türelmet kérek; nem árt az óvatosság, azt hiszen, egyikünk sem szeretné, ha mondjuk Atlantisz középpontjában kötnénk ki; ezért jobb lesz, ha először csak kilencvenkilencegész-kilencvenkilenctized fényévnyit ugrunk.

- Te Sziszi, hány évig fog tartani az az ugrás?

- Tréfás kedvedben vagy, édes gazdám; hiszen jól tudod, hogy az ugráshoz nincs szükség időre.

- Na igen, persze, jól tudom.

- Mert, mint ismeretes, a negyedik dimenzión keresztül történik az ugrás.

- Mint ismeretes; te Sziszi, ne szórakozz velem.

- De persze vannak, akik nem jól tűrik az áttérést a negyedik dimenzióba; te, kedves gazdám, hogy állsz ezzel?

- Tudod mit, Sziszi, utána megmondom.

- Igenis; hát akkor mehetünk?

- Rajta.

Titusz minden rosszra el volt készülve, de amit érzett, az ezerszeresen rosszabb volt a legiszonyúbb rémálomnál; ám szerencsére tényleg nem tartott semeddig sem, és egy perc múlva már úgy tűnt, csupán álmodta.