10. "A kék ikercsillag galádul kinevet."

 

Atlanta elképedve bámulta Mortiusz leleplezését; hitetlenkedve rázta meg fejét, mire Esmeralda ugrott egy nagyot.

- A rossebbe azzal a fülbevalóval, még megvakít - nyivákolta.

Titusz rámeredt Esmeraldára: azután felnézett és szemügyre vette Atlanta fülbevalóit. Volt is mit nézni rajtuk, színarany foglalatban rendkívüli nagyságú kék türkizkövek csillogtak-villogtak és szórták szerteszét a nap sugarait.

Titusz pedig visszaemlékezett arra a percre, amikor először találkozott Atlantával; a leány akkor is viselte a türkizköves fülbevalót; és olyan mérges és gonosz volt, hogy mérgesebb és gonoszabb már nem is lehetett volna; de nem úgy második találkozásukkor: akkor is viselte ugyan az ékszereit, de a fülében nem ezt, hanem egy másik fülbevalót hordott; és olyan bájos és kedves volt, hogy bájosabb és kedvesebb nem is lehetett volna. Most visszaemlékezett arra is, amit Glória mondott: hogy Atlantának soha sincs gonoszsági rohama fürdéskor, lefekvéskor és felkeléskor; hát persze, hogy nincs, senki nem visel ékszert ilyen alkalmakkor.

Titusznak most már semmi kétsége nem volt afelől, hogy a gonoszság forrása nem más, mint a türkiz fülbevaló!

A türkizek pedig, mintha tudták volna, mi jár Titusz fejében, gonoszul villogtak a szemébe.

Míg Titusz mozdulatlanul töprengett, Mortiusz-Morgánusz bosszúszomjasan felemelte pallosát, hogy miszlikbe aprítsa a macskát; persze gondolhatjátok, Esmeraldának esze ágában sem volt ezt megvárni, hanem hangos nyávogás közben, nagy ugrásokkal Glória ölébe menekült.

Esmeralda hangoskodása végre felrázta Tituszt; megmozdult, de nem Morgánusszal törődött, ő csak Atlantát látta és senki mást. Odament hozzá, fellépett a trón lépcsőjére és hozzáhajolt. Atlanta persze félreértette szándékát és felsikoltott.

- Segítség, megöl.

- Ugyan már, ne csacsiskodj - csitította a fiú, azzal csendesen leoldotta Atlanta fülbevalóit; a türkizek mérgeskéken villogtak.

- Te gonosz kék ikercsillag - szólt Titusz és földhözvágta a fülbevalókat.

Atlanta ismét sikoltott egyet.

- Mit csinálsz fivérem ajándékával, te gyalázatos?

Titusz pedig azt csinálta, hogy sarkával széttiporta a kék köveket, egyiket a másik után.

Mindezenközben Mortiusz-Morgánusz, abbahagyva Esmeralda üldözését, Titusz ellen fordult, és pallosával éppen akkor készült lesújtani a fiúra, amikor a türkizkövek porráomlottak; mozdulata félbemaradt, a pallos kiesett kezéből, a torkához kapott, majd holtan esett össze.

A türkizek megsemmisülésekor Atlanta ajkáról mély sóhaj tört fel, arcán pedig csodálatos változás ment végbe: homlokának haragos ráncai kisimultak, szájának gonosz vicsorgása gyöngéd mosollyá szelídült, szemének éjsötétje vidám kékké halványodott; majd felemelt kezével megállította az odarohanó testőröket, mielőtt azok megtámadhatták volna Tituszt.

A bakó segédjei mindezek láttára térdreestek és hangosan elkezdtek kegyelemért könyörögni.

- Bocsáss meg nekünk, kegyes Atlanta királynő, mi csak Morgánusz herceg parancsait teljesítettük.

- Mi a bűnötök? - kérdezte Atlanta és igyekezett szigorúan nézni rájuk, ám az igazat megvallva, nagyon kevés sikerrel, mert szeme egyre csak nevetett, de persze ezt azok nem láthatták, hiszen felemelni nem merték szemüket.

- Morgánusz herceg a trónodra tört, és mi segédkeztünk neki ebben.

- Mi volt a szerepe a türkizeknek?

- A herceg gonosz varázsló volt, gonoszsága és élete a türkizekben volt elrejtve; s azok segítségével azt akarta elérni, hogy alattvalóid előtt te is gonosznak tűnjél, ó Atlanta királynő; s ily módon elveszítve bizalmukat, végül helyetted őt emeljék trónra. Bocsáss meg nekünk, megbántuk bűneinket.

- Legyen: megbocsátom, amit ellenem elkövettetek, és úgy hiszem, hasonlóképen Titusz királyfi is - itt ránézett Tituszra, aki beleegyezően bólintott - tehát nem büntetlek meg benneteket, de a királyi udvarból azonnal távoznotok kell.

Atlanta ezután Tituszra fordította figyelmét.

- Titusz, emlékszel-e arra, amit nemrégen mondtál nekem?

Hogyne emlékezett volna.

- Atlanta, szívem szépséges királynője - szólt - vesd reám gyönyörű kék ikercsillagodnak pillantását.

Atlanta ránézett Tituszra, kék ikercsillaga könnytől csillogott.

- Köszönöm, Titusz királyfi, hogy megszabadítottál a gonosztól - és sírva-nevetve borult a fiú nyakába.