2. Atlantisz

 

Valamikor réges-régen nem hat földrész volt a Földön, mint mostanság, hanem csak egyetlenegy: Atlantisz. E rég elsüllyedt világban királynő uralkodott, s az uralkodás anyáról leányra szállt; amikor pedig a királyleány trónra lépett, felvette anyja nevét, így a királynőt mindenkor ugyanazon a néven tisztelték alattvalói; Atlanta volt ez az örökletes név, és a birodalmat is a királynő neve után nevezték Atlantisznak, azaz Atlanta birodalmának. A királyleány pedig nemcsak a hatalmát és a nevét örökölte édesanyjától, hanem arcát és termetét is, mindegyik királyleány pontosan olyan volt, mint édesanyja az ő korában; és a hasonlóság nemcsak testi mivoltukra, hanem észbeli képességeikre és jellemükre is kiterjedt.

Az Atlanták évezredekig kormányozták birodalmukat, Atlantisz népe pedig módfelett szerette és tisztelte őket, mert okosan, sőt bölcsen uralkodtak, hatalmukat nem saját dicsőségük magasztalására, hanem népük jólétének és boldogságának emelésére használták; s ennek megfelelően a birodalomban virágzott a tudomány és a művészet, a földművelés és az ipar, szegénységben élő emberek nem voltak, de ugyanúgy túlzott gazdagságban élők sem.

Atlantisz sok-sok évezredig állt már fenn, amikor végzetének előjelei kezdtek megmutatkozni; erről pedig Atlanta úgy szerzett tudomást, hogy a birodalom tudósainak egy csoportja kihallgatást kért tőle, és ezen a kihallgatáson szörnyű katasztrófa előjeleiről számoltak be; s végül is azt hozták Atlanta tudomására, hogy Atlantisz végóráit éli, hamarosan a Föld mélyébe fog süllyedni, és felette a végtelen óceán fog majd hullámzani, s csak a legmagasabb hegycsúcsok fognak a tenger fölé emelkedni, mint megannyi sziget.

A katasztrófa bekövetkeztét a tudósok tíz évnél nem korábbra, és húsz évnél nem későbbre tették, és azt javasolták a királynőnek, hogy meneküljenek el Atlantiszból, mégpedig egy másik bolygóra, hiszen a Földön más földrész nem volt akkoriban.

- Felséged bizonyára tudja, hogy Földünk, mely a Naprendszer egyik bolygója, egyedüli abban az értelemben, hogy csak itt vannak meg az életfeltételek, a többi nyolc bolygón nincs, és soha nem is lehet élet; s ugyanez vonatkozik a bolygók holdjaira is.

- Folytasd, tanult barátom.

- Mármost a Naprendszer része annak a galaxisnak, melyet Tejútnak nevezünk, s amelyben felhőtlen éjszakákon szabad szemmel is gyönyörködhetünk, és amelyhez csillagok milliárdjai tartoznak.

- Csillagok milliárdjai? - csodálkozott Atlanta - s mégis mennyi, bölcs tudós?

- Hozzávetőlegesen százmilliárd, azaz százezerszer millió, felséges asszonyom.

- Elképzelni sem tudok ilyen nagy számot; azonban e roppant halmazban bizonyára nem is egy olyan csillag akad, mely körül a mi Földünkhöz hasonló bolygó kering.

- Felséged majdnem eltalálta; valóban van ilyen bolygó, s ennek tömege majdnem azonos Földünkével, levegőjének összetétele is megfelelő, vize is van bőven; igaz, nincs túlságosan közel, a távolsága tőlünk mintegy száz fényév.

- Mit jelent ez, magyarázd meg nekünk.

- Ez azt jelenti, hogy olyan távolságban van, aminek befutásához a fénynek száz évre van szüksége; s e bolygót, felséged engedelmével, Atlantisznak neveztem el.

- Helyesen tetted - felelte Atlanta, majd így folytatta - de hogyan jutunk el oda?

Ekkor előlépett egy másik tudós.

- Felséges asszonyom, erre én felelnék; űrkutatással és űrtechnikával foglalkozom; s azt javaslom, hogy építtessen felséged fényhajtású űrhajókat, melyek távoli új hazánkba elvisznek bennünket.

- S mennyi ideig fog tartani az utazás? Milyen gyorsan haladnak űrhajóink?

- A fényhajtóművek jóvoltából, közel fénysebességgel, felséges asszonyom.

- Ezek szerint, mivel a fénysebességnél kisebb a sebesség, száz évnél is hosszabb ideig fog tartani? Akkor tehát új hazájuk földjére nem léphetnek azok, akik megkezdik az utazást, hanem legfeljebb csak a dédunokáik.

A tudós mosolyogva ingatta fejét.

- Királynőm, úgy áll a dolog, hogy minél gyorsabban halad az űrhajó, annál lassabban telik rajta az idő; határ a fénysebesség: ott az idő megáll. A mi utazásunk olyan sebességgel fog történni, hogy bár itt a földön valóban több mint száz év fog eltelni, amíg célunkhoz érünk, mi magunk azonban a száguldó űrhajóban öt, vagy hat évnél többet nem fogunk öregedni.

- Elképzelni sem tudom, amit mondasz, de mivel megbízom benned, nincs okom kételkedni szavaidban.

A királynő ezek után elrendelte az űrhajók építésének elkezdését. Így történt, hogy a következő tíz évben Atlantisz népének minden erőfeszítése a megfelelő számú és befogadóképességű űrhajó építésére összpontosult; a tizedik év végén annyi űrhajó volt készen, amely Atlantisz népének felét volt képes magába fogadni.

Mivel ekkor még semmi nem mutatott arra, hogy a katasztrófa már közel volna, ezért az űrhajóépítést folytatták; ám egy év múlva megrendült a föld, s ez figyelmeztető jel volt arra, hogy most már el kell hagyni Atlantiszt.

Eddigre már kiderült az is, hogy Atlantisz népének egyrésze nem kívánja elhagyni hazáját, éspedig vagy azért, mert nem hisz a pusztulásban, vagy pedig azért, mert annyira ragaszkodik szülőföldjéhez, hogy ezért vállalja a pusztulás kockázatát is.

Ezt figyelembevéve is úgy állt a dolog azonban, hogy még így sem volt elegendő hely az utazni szándékozók részére. Ekkor Atlanta kijelentette, hogy - hasonlóan a veszélyben levő tengerjáró hajók kapitányához - ő fog legutolsóként űrhajóba szállni; ami természetesen azt jelentette, hogy egyáltalán nem utazik el; s hiába kérlelték hű emberei, hogy változtasson elhatározásán, Atlanta hajthatatlan maradt.

Atlantisz népét mélyen meghatotta Atlanta hősies elhatározása, és sokan csatlakoztak hozzája; így végül is az űrhajók Atlanta nélkül indultak útra, de magával vitték leányát; Atlanta pedig kisérőivel a legmagasabb hegycsúcsra vonult vissza, ahová előzőleg mindent felhalmoztak, amit egyáltalán fel lehetett vinni oda.

A katasztrófa pedig bekövetkezett, mégpedig oly tragikusan, hogy az a hegycsúcs, amelyen Atlanta megbújt, szintén víz alá került; ám csodaképpen távolabbi, és alacsonyabb hegycsúcsok nem süllyedtek el, mivel Atlantisz süllyedése nem egyenletes volt, hanem egyik helyen mélyebbre süllyedt, más helyen pedig kevésbbé mélyre. Így történt, hogy azon szerencsétlenek, akiknek nem jutott hely Atlanta környezetében, megmenekültek.

A túlélők azonban jószerivel csak a puszta életüket mentették meg; és ennekfolytán azután szinte ősemberként kellett tengetniük életüket; ám néhány évszázad múltán egy új, Atlantisznál sokszorta nagyobb szárazföld emelkedett ki az óceánból, az Atlantisziak pedig lassanként benépesítették e szárazföldet; akkor pedig az történt, hogy a szárazföld darabokra szakadozott és e darabok eltávolodtak egymástól, és ezekből lettek a manapság ismeretes földrészek; az ott élő Atlantisziak pedig az őseink, tőlük származik a mai emberiség.