9. "Jóságom elmúlik, én a Gonosz vagyok,"

 

Titusz elgondolkodva lépegetett Glória után: valami alapvető különbség volt Atlanta előző napi, meg a mostani megjelenésében; és ez nemcsak a viselkedésében beállt változásra vonatkozott; volt itt még valami azon túl is; ám akárhogyan is törte a fejét, nem sikerült rájönnie a különbségre.

Közben megérkeztek a lakosztályba; Glória távozni készült, de Titusz visszatartotta őt.

- Maradj még egy kicsit Glória, kérdeznék valamit: hogy van az, hogy úrnőd egyszer ilyen, másszor meg olyan?

- Ezen már én is sokat törtem a fejem, de semmire sem jutottam.

- Mióta tart ez?

- Nem is olyan régóta, de egyre rosszabb a helyzet, ha rájön a rapli, egyre gonoszabb dolgokat művel.

- Mit például?

- Szörnyű még kimondani is: legutóbb bakót fogadott fel! Bakó Atlantiszban, ahol még börtön sincsen! Különben azzal is fenyegetőzött már, nem is egyszer, hogy börtönt fog építtetni; de csak tudnám, mire lenne az jó?

- Semmire, nemes úrhölgy, az égvilágon semmire!

- Így gondolom én is.

- S az a bakó kiféle?

- Hiszen láttad már; nem más az, mint Mortiusz!

- Akkor majd közelebbről meg kell ismerkedni vele; de mondd, meddig tart Atlantánál egy gonoszsági roham?

- Mikor meddig. Volt olyan, hogy egész napon által, azután több napon át semmi, máskor meg napjában többször is. Azt azonban megfigyeltem, hogy fürdés közben sohasem, s közvetlenül lefekvés, vagy felkelés után sincs rohama. Tudod, Titusz királyfi, én néha azt hiszem, hogy Atlantát egy gonosz varázsló kerítette hatalmába, mert ő nem gonosz valójában.

- Igen, ő nem gonosz; és kire gondolsz?

- Mortiuszra.

- Igen-igen, lehetséges, de én azt hiszem, hogy még más is lehet itt...

Titusz elharapta szavát és csak nézett a messzeségbe elrévedő szemekkel; Glória ijedten bámulta: vajjon mi baja lett hirtelen?

- Valami baj van, királyfi? - kérdezte riadtan.

- Nem, semmi - felelte Titusz - csak hirtelen rámtört az álmosság.

- Akkor magadrahagylak, szép álmokat.

Glória eltávozott, Esmeralda utána sompolygott.

Titusz pedig nem volt álmos, hanem olyan ötlete támadt, amelyet pontosan át kellett gondolnia; és ehhez egyedül kellett maradnia.

Az ötlet pedig az volt, hogy valamilyen tárgy az, ami Atlanta gonoszsági rohamát előidézi, talán a ruhája, hiszen fürdéskor, vagy az ágyban nincs rohama. Igenám, de ha ruhában van, akkor se mindig keríti hatalmába a gonosz; na persze, ezt könnyű megmagyarázni, hiszen nem mindig ugyanazt a ruhát veszi fel, és csak akkor van baj, amikor azt a bizonyosat viseli.

Titusz tisztán emlékezett arra, hogy Atlanta kékszínű ruhát viselt legelső találkozásukkor, a mai ebédnél viszont fehér ruha volt rajta.

Ezek után Titusz úgy érezte, megfejtette a titkot, és alig várta, hogy ismét találhozhasson Atlantával: no, ha várta, nem kellett sokáig várnia: két testőr hatolt be szobájába, arckifejezésük semmi jót nem ígért; megfogták és vitték Atlanta eleibe. Amint az egyik folyosón áthaladtak, a könnyező Glória surrant Titusz mellé.

- Bocsáss meg nekem, Titusz királyfi, óvatlanul elmondtam Atlantának, hogy te beszélgetni szoktál Esmeraldával és...

Nem fejezhette be, mert a testőrök tovahurcolták Tituszt.

Atlanta a királyi palota előtti téren, trónján ülve fogadta Tituszt, vöröslő arccal, vöröslő ruhában és vöröslő szavakkal.

- Te gazfickó, aki Titusznak és királyfinak nevezed magad, állj elém és valld be bűneidet, mert bebizonyult bűnösséged.

- Felséges királynő, nem tudok semmiről, miféle bűnökkel vádolsz engem?

- Nem tudsz semmiről? Csakhogy undok macskád, ez az Esmeralda, vagy hogy hívják, elárulta ám, amit különben azonnal megsejtettem, hogy az életemre törtök.

- Esmeralda? Megkérdezhetem felségedet, mikor történt ez?

- Hogy mikor? Az imént akadtam vele össze, és az a dög keresztkérdéseim hatására mindent bevallott.

Titusz ámultan nézett Atlanta vadul villogó szemébe; hogy tud ilyen szemérmetlenül hazudni? Hiszen Esmeralda eddig csakis Titusz jelenlétében volt hajlandó beszélni; és még ha történetesen meg is szólalt volna, ugyan mit tudott volna bevallani? Semmit, az égvilágon semmit!

Atlanta felvette legméltóságteljesebb tartását, úgy mondta ki az ítéletet.

- Feje vétessék a gyalázatosnak.

Titusz nem sokat tudott ugyan a bírósági eljárásról, azt azért mégis sajátságosnak tartotta, hogy a vádló és a bíró ugyanaz a személy, védő nincs, és még csak meg sem hallgatják a vádlott védekezését; s végül, hogy az ítéletet már előre meghozták; ez utóbbit abból gyanította, hogy Mortiusz már ott is állt hatalmas pallosára támaszkodva, készenlétben az ítélet végrehajtására; mellette két segédje, akit Morgánusz testőrei közül választott ki magának.

"Ha meg akartam ismerkedni Mortiusszal, ugyan gyorsan teljesült a kívánságom, no persze nem igazán ilyenformán gondoltam" - füstölgött Titusz magában.

Esmeralda sündörögve előkerült valahonnan, odasétált Tituszhoz.

- Bakó, teljesítsd kötelességedet - szólt Atlanta.

Ekkor eszébeötlött Titusznak, hogy mindenütt szokás a halálraítélt utolsó kívánságát teljesíteni.

- Királynőm, te pedig teljesítsd utolsó kívánságomat.

- Mi légyen az?

- El akarok búcsúzni Esmeraldától.

Atlanta intett, Titusz felvette a macskát.

- Esmeralda, lásd, küldetésem kudarcba fulladt.

- Na, ne nyávogj ostobaságokat; és különben is, talán már nem emlékszel arra, hogy mit tanácsolt Toli papája neked: sohase veszítsd el a fejedet?

- Igazad van, azt tanácsolta.

- Akkor meg mi a csudáért vágatod le a fejedet, mi?

Erre bizony Titusz nem tudott mit felelni, de Esmeralda nem is várt választ.

- Na jó, jó, egyet se búsulj, én majd mindjárt jól megkarmolom ezt az izét, ezt a bakót, te meg húzzál be neki egyet, csak arra vigyázz, hogy jó nagyot üssél.

Azzal Esmeralda kiugrott Titusz kezéből, egyenesen rá a bakó vállára; akkor villámgyorsan beleakasztotta mancsának kieresztett körmeit Mortiusz csuklyájába és lerántotta azt a bakó fejéről. Mortiusz a vállához kapott, hogy megfogja Esmeraldát, de csak a levegőbe markolt, a macska akkor már a másik vállán volt, és onnan adott neki egy kiadós körmöspofont.

Titusz pedig megdöbbenve nézte a csuklya alól előtűnő arcot: mert ha hiszitek, ha nem, Mortiusz nem volt más, mint Morgánusz! Ezen pedig Titusz úgy elbámult, hogy elfelejtette, mit is mondott neki Esmeralda, aki most befejezve a Mortiusz-Morgánusz elleni harcot, leugrott a földre, onnan bíztatta a fiút.

- Vágj be neki egyet fejfájás ellen.