1. Titusz 18. Születésnapja

 

Egyszervolt, holnemvolt, az Óperenciás tengeren túl, az Üveghegyen innen, volt egyszer egy kisfiú, aki a Mesebeli Birodalomban éldegélt; ámbár ő ezt nem tudta, mert a bennszülöttek a birodalmukat egyszerűen csak Magyarországnak nevezték.

A kisfiú valójában királyfi volt, de ő ezt sem tudta, mert mindenki csak Titusznak szólította.

Az tény, hogy Titusz a budai Királyi Várban született, mert aznap éppen beengedték a Várba azokat, akik szerették volna belülről is látni a hajdani magyar királyok lakhelyét. Titusz szülei is ezek között voltak, éppen a trónteremben tartózkodtak, Titusznak még csak egy hét múlva kellett volna megszületnie, ám hogy, hogy nem, az édesanyja egyszerre csak úgy érezte, gyermeke rögtön megszületik; és érzése nem csalta meg, Titusz néhány perc múlva valóban világrajött, éppen a déli harangszóra. Mármost ki más lenne királyfi, mint az, aki királyi várban, méghozzá annak tróntermében született?

Titusz édesszülei korán meghaltak, s a fiú ezután árvaházban élt, mivel nem voltak rokonai, akik magukhoz fogadhatták volna őt.

A fiú tizennyolcadik születésnapján történt az a rendkívüli és csodás esemény, ami egész további életét eldöntötte és meghatározta; és hogy mi volt ez az esemény, azt szép sorjában rögvest el fogom mesélni.

A születésnap azzal kezdődött, hogy az árvaház igazgatója magához hívatta Tituszt és közölte vele, amit különben a fiú amúgyis tudott már, hogy a mai nappal nagykorú lett és el kell hagynia az árvaházat.

Ezután Titusz felkereste azt a helyet, amit a legjobban szeretett az árvaházban, vagyis a könyvtárszobát és találomra leemelt egy könyvet az egyik polcról. A könyv réges-régi mondákkal és legendákkal foglalkozott. Ahogy lapozgatott a könyvben, egy mondára akadt, mely Atlantiszról szólt.

Az Atlantisz szó mintha rég elfeledett emlékeket idézett volna fel benne, ezért figyelmesen és kissé megrendülve olvasta el a regét, amint itt következik.