4. Bé kisasszony nővére

 

Bé pedig most már tudta, hogy az a kéményseprőlány mégiscsak Tolerancia volt; különösen, amikor harmadnapon a jóslata is beteljesedett! Ezt a jóslatot különben Bé kételkedéssel fogadta, vagy legalábbis érthetetlennek találta: mert hát hogyan is lehetne három napon belül nővére? Ki hallott már ilyet? Még Tündérországban sem születhet ennyi idő alatt egy gyermek, még ha lány is az illető, akkor sem.

Így füstölgött magában, ám azért mégis izgatottan várta a harmadnapot. Ezen a napon már reggel izgatottan számolta össze a reggelizőasztalnál helyetfoglaló személyeket, (persze önmagát is beleértve), de sehogysem akartak négynél többen lenni.

Délután, amikor hazaérkezett az iskolából, Öcsi már otthon volt, de nem tudott semmit az új nővérről. Később sem javult a helyzet, már anyu meg apu is megérkezett, de nővér - hát az sehol.

Vacsorához készülődtek már, (ami abból állt, hogy anyu megpróbálta összeterelni a családját az étkezőbe) amikor végre megszólalt a bejárati csengő.

Tudni kell, hogy Bé legfeljebb akkor szokott ajtót nyitni, ha egyedül volt otthon, (akkor sem szívesen) most azonban szélvészszerűen rohant az ajtóhoz, anyu megdöbbenten nézett utána.

Az ajtóban egy világszép leány állt.

- Légy üdvözölve, kedves húgocskám; a nevem Eleonóra - mondta, azután félretolta Bét az ajtóból és besétált.

- Lépj be és foglalj helyet - udvariaskodott Bé, kissé elkésve, mert Eleonóra addigra már a nappali szoba egyik karosszékében üldögélt.

Anyu bedugta fejét a nappali ajtaján.

- Ki az? - kérdezte kíváncsian - az iskolatársnőd?

- Nem - sóhajtott Bé - Eleonóra a nővérem.

A anyu egyik leányról a másikra nézett, majd egy jót nevetett.

- Mi van ezen olyan mulatságos - méltatlankodott Bé; Eleonóra ellenben csak vállatvont.

- Hát csak annyi, hogyha lenne nővéred, legelőször is én tudnék róla. Honnan veszed, hogy ez a lány a nővéred?

- Tolerancia mondta.

- Tolerancia? Ki az a Tolerancia?

A két leány összenézett; micsoda szülő ez, még Toleranciát sem ismeri?

- Tündérlány - magyarázta türelmesen Bé - három nappal ezelőtt megjósolta nekem, hogy új nővért kapok.

Anyu mosolygott, mint aki mindent ért.

- Ja, úgy, hát akkor minden rendben van. - Eleonórához fordult. - Velünk vacsorázol, Eleonóra?

Eleonóra meghökkent: ezt most miért kellett megkérdezni, hát nem magától értetődő, hogy velük vacsorázik?

Apu kérdő tekintetére anyu széles mosollyal újságolta, hogy megérkezett a Tolerancia által megjósolt kislány, aki nem más, mint Bé nővére. Kacsintott is egyet hozzá, így apu szintén érteni vélte a helyzetet, és nem tett fel keresztkérdéseket, már csak azért sem, mert Öcsi éppen most rontott elő a szobájából, ahol eddig a vasúti terepasztalával foglalkozott.

- Te vagy az új nővérem? - támadta meg Eleonórát.

Eleonóra végigmérte Öcsit.

- Na, ezt a kis mitugrászt elengedtem volna.

- Gyere, súgok valamit. - Azzal Öcsi lehúzta magához Eleonóra fejét és szószerint ezt sustorogta a fülébe.

- Psp szissz prsss süsss. - Régi trükkje volt ez Öcsinek, de Eleonóra nem vette be.

- Majd megmondom, kivel szórakozz.

Vacsora után Eleonóra felajánlotta, hogy elmosogat.

Most aztán anyun volt a csodálkozás sora. Hát hogyne: először is: ilyenkorú lány - tizenhétnek becsülte Eleonórát - még a mosogat szót sem szívesen ejti ki a száján, nemhogy csinálná; másodszor pedig: milyen alapon vállalkozna egy vendég ilyesmire?

- Dehát, hogy képzeled azt, kislányom?

- Hát úgy, hogy kimegyek a konyhába, azután mosogatószert csöpögtetek a szivacsra és...

- Jaj, nem úgy értem, vendéget én nem fogok be házimunkára.

- Úgy, bizony, kislányom - tódította a apu is.

- Igen, apu - válaszolta Eleonóra.

- Miért szólít ez a lány engem apunak? - kérdezte apu súgva anyutól, aki nevetve válaszolt.

- Hiszen Bé nővére.

- Aha. - Apu ugyan nem értett semmit, de egyelőre nem bolygatta a dolgot, a tévében egy érdekes film kezdődött éppen, azt nézték mindnyájan.

Amikor a film befejeződött, Eleonóra nyújtózkodott egyet.

- Hú, be álmos vagyok. Megyek a fürdőszobába.

Apu és anyu csak néztek. Később apu megkérdezte.

- Mit csinál ez a lány a fürdőszobában? Már negyedórája benn van.

- Fürdik - válaszolta Bé.

- Mit csinál? Fürdik? Nálunk? Ráadásul késő este? Ilyet se hallottam még.

Anyu se igen értette a dolgot; és értetlensége a borzalomig fokozódott, amikor Eleonóra visszatért a fürdőszobából: anyu kimeredt szemmel észlelte, hogy Eleonóra - hálóinget vett magára.

Na most, mit lehet erre mondani?

- Aludj nálunk Eleonóra, már késő volna hazamenned.

- Mi volna késő? Hazamennem? Hiszen otthon vagyok! Vagy talán nem akartok befogadni?

Apu nem bírta tovább.

- Dehát miből gondolod, hogy befogadnánk téged, Eleonóra?

- Abból, apu, hogy én a te lányod vagyok.

- Én vagyok a papád? Igazán? Ezt nem is tudtam.

Anyu sem igen értette.

- Na és ki a te mamád? Talán én?

- Oh dehogy.

- Hát akkor kicsoda?

- Emília!

- Emília???

Apu első feleségét hívták Emíliának; még jó, hogy apu egyáltalán emlékezett a nevére, hiszen tizennyolc éve már annak, hogy elvált tőle.

- Dehát Emíliának nem volt gyermeke.

- De igen, volt, és van is: én!

Kiderült, hogy Eleonóra a válás után született meg, és Emília eltitkolta apu előtt várandós állapotát; így történhetett meg, hogy Eleonóra a papája tudta nélkül jött a világra.

Eleonóra ezután bemutatta a személyazonosságát igazoló okmányokat, amire apu elérzékenyülve szorította karjába újdonsült leányát.

Anyu is belenyugodott a helyzetbe, ám neki még volt egy kérdése.

- Ha Emília eddig eltitkolta Eleonórát, akkor most mégis miért hozakodik elő vele?

Eleonóra szeme könnybe lábadt.

- Nem hozakodik elő, meghalt.

Eleonóra szeméből kiesett egy könnycsepp, meg még egy, utána sorban a többi is.

- Jaj, ne haragudj, szegény kicsikém - és anyu gyengéden magához ölelte Eleonórát.