7. Bé küzdelme Eleonóráért

 

Bé kiskora óta és nagyon jól úszott, soha nem félt a víztől; azonban egészen más az uszoda csendes vizében úszni, mint ebben a kavargó, örvénylő áradatban, mely minden percben elnyeléssel fenyegette. Már akkor megérezte a különbséget, amikor beleugrott, mert azt hitte, soha nem fog tudni a felszínre vergődni; amikor pedig mégiscsak felbukkant, éppen a vízbezuhant fa ágai között találta magát. A fa közben keresztbeállt és így megakadt a nem túl széles vízmosás széleihez szorulva. Bé levegő után kapkodva kapaszkodott fel az ágak közé; Eleonóra kiáltása már messziről hangzott.

Bé borzadva hallgatta az alatta zúgó ár hangját, majd ismét belevetette magát. Teljes erővel úszott afelé az ág felé, amelybe Eleonóra fogózkodott, láthatóan közeledett is hozzá. Egy újabb villanásnál azonban kiderült, hogy már csak az ág van meg, ellenben Eleonóra nincs sehol.

Bé kétségbeesetten felkiáltott.

- Eleonóra, hol vagy?

Újabb villámlás, és mintha Eleonóra feje a habok fölé emelkedett volna; ám utána ismét azonnal elmerült. Bé lebukott a víz alá és minden erejét megfeszítve úszott arrafelé, ahol Eleonórát elsüllyedni látta és közben tudta, hogy igyekezete reménytelen, hiszen látni semmit sem látott.

Bé prüszkölve bukkant fel a víz színére; nem akarta elhinni, hogy mindez vele történik; talán álmodja ezt az egészet; de nem, ez nem álom.

Bé ismét lebukott a víz alá, de Eleonórát megint csak nem sikerült megtalálnia; amikor ismét felbukkant, Tolerancia jutott az eszébe: most igazán nagy bajban van, most kellene igazán a tündérkirálylány segítsége.

Mielőtt azonban elkiálthatta volna Tolerancia nevét, valami puha dolog nekiütődött a lábának; Bé villámgyorsan merült a víz alá, megragadta azt a puha valamit és felhozta a felszínre.

- Eleonóra!

Eleonóra azonban nem felelt.

- Nem, az nem lehet - határozta el Bé, majd a kezére tekerte Eleonóra haját és elkezdett úszni a part felé. Itt a vízmosás már jó szélesre tágult, de egy percnyi küzdelem után Bé mégis partot ért.

Kihúzta Eleonórát a partra, és ráhajtotta fülét a lány mellkasára. Semmit nem hallott; Bé szívében páni rémület tombolt; azonban összeszedte magát és megpróbált visszaemlékezni arra, mit is mesélt anyu az újraélesztésről.

Anyu orvos és egyszer részletesen elmondta Bének és Öcsinek, mit is kell a vízből kimentett emberrel csinálni, ha már nem ver a szíve.

Bé nagy lélegzetet vett, majd ráfektette arcát Eleonóra szájára, ajkai közé fogta Eleonóra orrcimpáit és levegőt fújt belé; azután ökölbeszorított balkezét ráhelyezte Eleonóra mellcsontjára, majd jobb kezével is ránehezedett az öklére; közben kétségbeesve törte a fejét azon, hogy melyik műveletet kell többször csinálni, anyu ezt is elmondta, de már nem emlékezett rá, jobb híján felváltva csinálta a kettőt.

És lehet, hogy éppen ez kellett, mert egy perc múlva Eleonóra tüsszentett egy nagyot, majd görcsösen köhögni kezdett.

- Eleonóra, hát élsz?

- Igen, élek, de azt hiszem, ez csak átmeneti állapot.

Eleonóra persze arra célzott, hogy ha a fulladás okozta klinikai halálból vissza is tért, a törésből származó vérveszteség, vagy ha az sem, akkor a várható tüdőgyulladás fog végezni vele hamarosan.

- Nem, nem, ne beszélj így, ha már idáig eljutottunk, lesz segítség.

- De nézd meg, az áradat egyre emelkedik, nemsokára ide is elér, én meg nem tudok lábraállni.

- Akkor viszlek.

- Ugyan már, hiszen felemelni sem tudnál.

Bé nem felelt; letérdelt Eleonóra mellé, előrehajolt, balvállát nekidöntötte a lány törzsének, majd szinte alájabújva a vállára vette, jobb kezét felnyújtotta, éppen elérte a mellette álló fa vízszintesen kinyúló ágát, abba belekapaszkodott és terhével együtt felegyenesedett.

- Mit csinálsz, tegyél le, hiszen ebbe megszakadsz.

Bé elszántan lépett egyet; Eleonóra súlya alatt csaknem összeroskadt, de nem adta fel, lépett még egyet és még egyet; akkor megbotlott egy nagy kőben és térdreesett, a térdébe iszonyú fájdalom hasított, de azért megpróbált ismét talpra állni; ez azonban harmadszori kísérletre sem sikerült, végül is kénytelen volt letenni Eleonórát.

- Bé, köszönöm, amit értem tettél, búcsúzzunk el egymástól.

- Nem búcsúzunk.

Bé felállt, tett néhány lépést, ha sántikálva is, de tudott járni.

- Segítséget hívok.

- Mire találsz valakit, addigra a víz már ellep itt mindent.

- Akkor itt maradok veled.

- Nem! Menj el, hagyj magamra, te még megmenekülhetsz, én úgyis hamarosan meghalok.

Ebben a percben ért Bé lelkierejének a végére: Eleonóra szavaira hangosan felzokogott és ráborult nővére vállára.

- Ne sírj, hiszen én csak nyűg voltam rajtad és te úgysem csíptél engem sohasem.

- Nem is igaz, én szeretlek téged - zokogta Bé.

- Mit mondtál? - hitetlenkedett Eleonóra és magáhozvonta Bét.