6. Iskolai kirándulás

 

A matekóra utáni szünetben Bé az iskola folyosóján találkozott Eleonórával; és persze rögvest el akarta újságolni a nagy hírt, de Eleonóra megelőzte.

- Hallottad, két hét múlva iskolakirándulás.

Ez azután minden más érdekességet elsöpört; mindenki csakis és kizárólag ezzel foglalkozott, a gyerekek száz és száz kérdést tettek fel: hová megyünk, mikor indulunk, mikor érkezünk vissza, mit és hol eszünk útközben, mit kell magunkkal vinni, kell-e sokat gyalogolni, meg a többi.

Egészen az indulásig tartott ez; de végül is felvirradt a nagy nap. Reggel hétkor volt a gyülekező, majd autóbuszra szálltak, irány Mátrafüred. Ott kiszálltak és neki a hegyoldalnak.

Eleonórát persze ismét körüldongták a fiúk, cipelték a hátizsákját, megkínálták az elemózsiájukból és több efféle; Bé nézni sem bírta.

- Igazán undorító, ahogy szédíti szegény srácokat.

Ott is hagyta Eleonórát, Öcsihez akart csatlakozni, de közben besötétedett, amit Bé furcsának talált, hiszen május végén délután egy órakor - enyhén szólva - ilyen nem szokott lenni; ám csak egy pillantást kellett vetnie az égboltra, máris megértette a jelenség okát: az eget sűrű, szinte koromfekete fellegek borították be.

Akkor már a kísérő tanárok hangos szóval próbálták összeterelni a gyerekeket; Bé megfordult és szaladni kezdett arrafelé, ahol Eleonórát legutoljára látta.

Nemsokára találkozott azokkal a fiúkkal, akiket Eleonóra kíséretében látott, ám a leány nem volt velük.

- Hol van Eleonóra?

- Elment virágot szedni.

- Keressük meg.

Elindultak abba az irányba, amerre Eleonórát elmenni látták; Bé lemaradozott, mert különös érzése támadt: mintha egy láthatatlan kötél az ellenkező irányba húzta volna; és minél tovább ment a fiúkkal, az érzés annál jobban elhatalmasodott rajta; végül megállt, visszafordult, elindult arra, amerről jöttek, eleinte lassan, bizonytalanul, később egyre jobban sietett, végül már lélekszakadva futott.

Közben pedig kitört a vihar és Bé éppen a vihar középpontjába került (legalábbis úgy érezte), s lehetett is ebben valami, mert vakító villámlások csapkodtak körülötte, hatalmas dörejek kíséretében.

Bé mindig félt a vihartól, most is legszívesebben elbújt volna valahová, akár egy egérlyukba is, de a láthatatlan zsinór nem engedte, ellenállhatatlanul vonszolta valami ismeretlen cél felé.

Bé éppen egy fa árnyékát próbálta kikerülni, amikor egyszeriben felrobbant az egész világ: egy minden eddiginél fényesebb villámlás és mindent rombadöntő mennydörgés következett, amely földhözvágta Bét, aki egy percig azt hitte meghalt, de legalábbis megvakult és megsüketült.

Percekig hevert a földön, míg végre meg tudott mozdulni; akkor is csak azért emelte fel a fejét, mert mintha valami fájdalmas nyöszörgés reménytelen hangjai hatoltak volna a fülébe. Miközben lassan feltápászkodott és elindult a hangok felé, eleredt az eső: először csak nagy cseppekben és ritkán, aztán a cseppek sűrűsödtek, majd kopogni kezdtek, egyre gyorsuló ütemben.

- Jaj - kiáltott fel Bé, mert egy esőcsepp keményen fejbecsapta, mintha csak valami szilárd test lett volna; és valóban az is volt, jégeső esett.

Bé már a nyöszörgő hangok közvetlen közelében járt, mégsem látott senkit.

- Hahó, ki van ott? Eleonóra, te vagy?

- Igen, én. Bé, te vagy az?

- Igen, de hol vagy?

- Itt a kidőlt fa alatt.

Valóban, az iménti eget-földet megrázó villámlás kidöntött egy hatalmas tölgyfát, az zuhant rá Eleonórára.

Bé megpróbált közelebb férkőzni nővéréhez, azonban a fa sűrű lombja miatt ez sehogysem sikerült.

- Nagyon fáj mindkét lábam - panaszolta Eleonóra - azt hiszem, eltörtek.

Bé szívébe fájdalom nyilallt, és ugyanakkor rémület is: egy villámlás fényénél ugyanis felmérhette a terepet és amit látott, attól jogosan megrémülhetett. A kidőlt fa ugyanis egy vízmosás magas partjának szélén nőtt, s a vízmosással párhuzamosan dőlt el, kifordult gyökerei hatalmas gödröt ástak a part tetején; s most ezt a gödröt a zuhogó víz már nagyjából alámosta, a fa perceken belül a vízmosásba fog csúszni, magával sodorva a fa alá szorult Eleonórát. Lent pedig zubogva kavargó vízáradat rohant eszeveszetten.

Bé kétségbeesetten erőlködött, hogy közelebb férkőzhessen Eleonórához, de mindhiába; és egy perc múlva a fa elkezdett lassan, de halálbiztosan csúszni lefelé az áradatba; Eleonóra felsikoltott, mikor beleesett a vízbe, belekapaszkodott a fa egyik ágába, ám az ág letört és az ár azonnal elragadta; Eleonóra kétségbeesetten és fájdalmasan kiáltozott. Bé a következő villám fényénél még látta őt vergődni az ágba kapaszkodva.

- Jövök - kiáltotta és belevetette magát a bömbölő árba.