5. Mit tanul Bé Eleonórától?

 

Bé is sajnálta Eleonórát amiatt, hogy elvesztette édesanyját; ám mindez nem akadályozta meg abban, hogy bizonyos ellenérzéseket tápláljon vele szemben. Ezek az ellenérzések a területi igények, valamint a lelki és testi különbözőségek talaján növekedtek; másképpen kifejezve: Bének meg kellett osztania szobáját Eleonórával, továbbá el kellett viselnie szobatársnője irgalmatlan okosságát: például azt, hogy Eleonóra a matekot úgy vágta, mint Bé a krumplit, azonkívül végig kellett néznie, hogy Eleonórát nap mint nap legalább öt-hat fiú kísérgeti haza iskola után, míg neki legfeljebb, ha két-három lovagja akadt; azelőtt persze nagyon meg volt elégedve ezzel a létszámmal, hiszen a fiúk csak a táskája cipelésére voltak igazán alkalmasak, erre pedig valójában egy is elég lett volna.

És még valami: Tolerancia jóslata szerint az új nővér tanítóként fog fellépni Bével szemben: és ez lett volna az, amit Bé végkép nem tudott volna elviselni; és már fogalmazta is magában azokat a lesújtó szavakat, amiket akkor fog Eleonóra fejéhez vágni, amikor az majd megpróbálja elkezdeni az oktatást; ám akárhogy is várta ezt az alkalmat, Eleonórának láthatóan a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, minthogy ilyesmivel foglalkozzon.

Végül is Bé hozta szóba a dolgot.

- Eleonóra, ha jól emlékszem, Tolerancia azt jósolta, hogy te engem meg fogsz tanítani olyan dolgokra, amiknek most még híjával vagyok.

- Igazán? - kérdezte Eleonóra szórakozottan.

- Igazán. Mikor fogsz hozzá?

- Mihez?

- Mihez, hát a tanításhoz.

- Milyen tanításhoz?

- Ha én azt tudnám - sóhajtott Bé.

- Miért, Tolerancia nem mondta?

- Nem.

- Akkor meg én honnan tudjam?

A két lány tanácstalanul nézte egymást.

- Akkor most mi legyen?

Azonban hiába töprengtek, nem jutott eszükbe semmi, azazhogy Bének valami mégiscsak eszébe jutott.

- A matek. Annak valóban a híjával vagyok.

Így azután Eleonóra matematikára tanította Bét; és éppen időben, az iskolai évvége vészesen közeledett és Bé - mint tudjuk - már három elégtelen osztályzattal büszkélkedhetett.

Eleonóra pedig pedagógiai lángésznek bizonyult: mert alig foglalkozott egy hete Bével, amikor az történt, hogy a matek tanárnő a matekkönyvből a következő házifeladatot jelölte ki.

"Ha három tyúk három nap alatt három tojást tojik, akkor mennyit tojik egy tyúk egy nap alatt?"

Bé még otthon is elkeseredetten bámulta a könyvből alattomosan rávigyorgó rejtélyt.

- Ezt én soha, de soha meg nem tudom oldani - közölte Eleonórával.

- Jaj, dehogy nem - válaszolt Eleonóra és megkopogtatta Bé homlokát - csak azt kell használni, ami ott belül van.

- Igazán? - hitetlenkedett Bé, de azért megpróbálta; és lássatok csodát, néhány percnyi gondolkodás után meglett a megoldás.

Másnap a matektanárnő a matekóra kezdetén szelíden megkérdezte, kinek sikerült a házifeladatot megoldani. Bizony alig volt jelentkező, Bén kívül csak még hárman tették fel a kezüket. A tanárnő végignézte a kezekhez tartozó arcokat.

- Bé - kérdezte szigorúan - te miért tetted fel a kezedet? Csak nem azt akarod velem elhitetni, hogy megoldottad a házifeladatot?

- Ibolya néni kérem - kezdte Bé sértődötten, de Ibolya néni nem engedte befejezni.

- Jó, jó, majd mindjárt meglátjuk. Gyere ki a füzeteddel együtt.

A tanárnő a füzet megnézése után megkérdezte.

- Ugye neked van egy nővéred, hogy is hívják, Eleonóra?

- Igen.

- Te Bé, nem ő csinálta meg a te matekfeladatodat?

Bé a fejét rázta.

- Na jó. Szóval te csináltad meg egyedül? Hát akkor légy szíves megmagyarázni a megoldást.

- Igen - mondta Bé. - Ugye, ha három tyúk három tojást tojna egy nap alatt, akkor egy tyúk egy nap alatt egyet tojna; mivel azonban a három tyúk a három tojást nem egy, hanem három nap alatt tojja meg, tehát háromszor több idő alatt, ezért az egy tyúk egy nap alatt nem egy tojást, hanem csak egyharmad tojást tojik.

Bé látta az osztálytársai arcán, hogy még mindig nem értik a megoldást, azért magyarázólag hozzátette.

- Mert hogyha egy tyúk egy nap alatt egyharmad tojást tojik, akkor három tyúk háromszor annyit, azaz pontosan egy tojást, akkor pedig három nap alatt megint csak háromszor több lesz a tojások száma, tehát három!

A matektanárnő csak nézte Bét.

- Ezt nem értem - suttogta, mert hangosan szólni nem volt ereje.

- Akkor elmondom még egyszer - készségeskedett Bé - tehát, ha...

- Azt nem értem - vágott közbe a tanárnő - hogy te hogyan tudtad megoldani a példát.

Még feltett három-négy villámkérdést Bének, utána sóhajtott egy fájdalmasat.

- Te Bé, most olyan történt, ami még sohasem: jelesre feleltél; de jól jegyezd meg: ezentúl csakis jeles feleletet fogadok el tőled. Világos?

Bé a helyére ment, kivette az üzenőfüzetet a táskájából, visszament a katedrához és odanyújtotta a tanárnőnek.

- Most mit akarsz ezzel? - értetlenkedett Ibolya néni. - Ja vagy úgy, ha az egyest megüzentem jó szüleidnek, akkor üzenjem meg az ötöst is, ugye? Hát... tulajdonképpen jogos a kérés.