Jó Tolerancia kijön a sodrából,

Bé kisasszony iránt neheztelést ápol,

Aki viszont most már matematikázik

S nővérével együtt rettentőn elázik.

1. Tolerancia nem nyilatkozik

 

Ilyet se láttak még széles Tündérországban: Tolerancia király-kisasszonyt magához hívatta felséges papája, aki az emberek előtt leginkább Csudadoktor néven ismeretes.

Tolerancia késlekedés nélkül megjelent királyapja színe előtt.

- Mi a gond, apuci?

Mivel tudjuk, hogy Tolerancia valóságos művésze a szertartásos és választékosan udvarias beszédmódnak, joggal elcsodálkozhatunk fenti megnyilatkozásán; más esetben a Csudadoktor sem hagyta volna bíráló szó nélkül ezt a keresetlen megszólítást, ám ez alkalommal - mivel éppenhogy leánya kedélyállapota érdekelte - ezt is a kizökkent lelki egyensúly jelének tekintette.

- Legyen szabad megemlítenem fenséges leányom, hogy olyan szóbeszéd járja, mintha fenséged a minap elvesztette volna türelmét egy földi leányzóval szemben. Nem szeretnék alkalmatlankodni, de mégis érdekelne fenséged véleménye ebben a tárgyban.

- Na, már csak éppen az hiányzott, hogy még te is bosszants azzal a fruskával, nagyon elegem van már belőle.

- Engedd meg fenséges leányom, hogy emlékeztesselek arra, miszerint éppen te vagy a nagy kislányok és a kis nagylányok pártfogója, valamint arra is, hogy legnevezetesebb tulajdonságod - miként az nevedből is kitűnik - a türelem, és e két tény egybevetése után nem győzök csodálkozni azon...

Tolerancia türelmetlenül toppantott egyet ballábával.

- Apu, hagyd már abba, és ha csak erről akartál beszélni velem, ezért ugyan kár volt strapálnod magad.

Ezekután Tolerancia a legelemibb udvariasság teljes mellőzésével hátat fordított királyapjának és peckesen elvonult; a Csudadoktor pedig annyira elcsodálkozott leánya szokatlan viselkedésén, (meg még külön a "strapálnod magad" kifejezésen), hogy csak akkor mondta el a búcsúmondatot, amikor Tolerancia már hallótávolon kívül járt.

- Béke legyen veled, leányom.

Majd némi gondolkodás után hozzátette.

- Türelmetlenséged miatt legyen neved ezentúl Intolerancia.