8. Tolerancia türelme visszatér

 

Közben elállt az eső, az ég kezdett kitisztulni, ismét világos nappal lett.

És akkor egy ember bukkant elő a fák közül. Termetét daliásnak lehetett volna nevezni, csak az hibádzott ehhez, hogy függőleges mérete magasan alacsonyra sikeredett, aki látta, azt gondolhatta, hogy még gyermekkorában megunhatta a növekedést, ennek fejében viszont bizonyára kettő helyett evett, amitől azután a vízszintes kiterjedése lett olyan, hogy komolyabb emberek gondterhelten csóválták volna meg fejüket, ha láthatták volna.

Eleonóra látta meg először ezt az embert és bár az barátságosan mosolygott rá, mégis mérgesen integetett neki, hogy tűnjön el. Ha ezt Bé látta volna, bizonyosan arra a következtetésre jutott volna, hogy ezek ketten ismerik egymást; bár azt sehogysem érthette volna meg, miért hessegeti el Eleonóra az ismerősét, hiszen valóságos csodaszerencsének kellett volna tekintenie előkerülését.

Mindezt azonban Bé nem látta; ámde a sírás mintha élesebbé tette volna az agyát, mert eszébe jutott valami, ami már a vízben is megvillant egyszer a fejében.

- Te, hívjuk ide Toleranciát.

- Ugyan már, mit akarsz attól az eszetlentől?

- Nem is eszetlen - ellenkezett Bé.

- Nem? Hiszen még füstté se tud rendesen átváltozni.

- Dehát az csak azért volt, mert én felbosszantottam szegénykét.

- Te ezt elismered??? Bé, neked bizonyosan lázad van, méghozzá igen magas lehet.

- És még ki is nevettem, ami igazán nem volt szép tőlem.

- Te, én egyik meglepetésből a másikba esem.

- Még az Öcsit is be akartam hívni, hogy ő is nevessen rajta. Csuda undokul viselkedtem vele.

- Dehát megérdemelte, hiába hívogattad, fütyült rád.

- Most miért vagy úgy ellene? Én szeretem őt.

- Tényleg? Mondd még egyszer.

- Miért?

- Mert szeretném újra hallani.

- Na jó, én szeretem Toleranciát.

Eleonóra magához szorította Bét és jobbról-balról megpuszilta.

- És én is szeretlek téged. - Azzal felugrott és a némán figyelő emberhez fordult.

- Hallottad ezt, ó felséges uramatyám?

Bé riadtan szólt rá Eleonórára.

- Eleonóra, ne ugrálj a törött lábaddal, mert...

Bé hangja lassan elhalt, meredten bámult Eleonóra mosolygó arcába és eleinte sehogy sem értette, mit jelent mindez? Csak lassanként kezdett a megértés földjére lépni és azt is csak akkor, minekutána alaposan szemügyre vette azt a valakit, akit Eleonóra az imént felséges uraatyjának szólított; és Bé most rájött, hogy valóban a Csudadoktort látja maga előtt; akkor pedig - ha csak el nem ment a józan esze - mindennek csupán az lehet a megfejtése, hogy Eleonóra nem más, mint Tolerancia.

Közben a Csudadoktor felelt leányának.

- Hallottam, kislányom.

- Akkor pedig szabadjon megjegyeznem felségednek, hogy a rám mért igazságszolgáltatás, felséged akaratának megfelelőn, ezennel végetért.

- No, no, fiacskám, már hogy lehetne vége?

- Felséges apámuram! Midőn felséged kimondta rám a...

- Ugyan már, ne hőbörögj, gondolj a pótszüleidre.

Tolerancia meghökkent.

- Ebben a pontban csakugyan igaza lehet felségednek, ámbár...

- Nem hagyhatod csak úgy faképnél őket; azonkívül itt van még a kis Bé is.

Ebben a pillanatban Öcsi tört elő valahonnan.

- Itt vannak, megtaláltam őket, megtaláltam őket - üvöltötte boldogan.

- Meg Öcsi is - fejezte be a Csudadoktor.

- Tehát mi az én jóságos királyapám parancsa alázatos szolgálójának?

- Nem, édes kis Toleranciám, mert ezentúl megint ez a neved, én nem parancsolok neked semmit, tedd azt, amit a szíved parancsol.

Ezután Béhez fordult.

- Azt hiszem, némi magyarázattal tartozom neked, kislányom.

Bé várakozóan nézett.

- Midőn Tolerancia leányom azt jósolta neked, hogy három nap múlva nővéred lesz, elhatároztam, hogy ő maga lesz az a nővér, mert nemcsak neked kellett egyetsmást megtanulnod, hanem neki is.

Tolerancia mosolygott.

- S mint mindig, most is neked volt igazad, apuci.

- De hiszen Leonóra, akarom mondani Tolerancia a matekon kívül nemigen tanított másra engem, én pedig egyáltalán nem tanítottam őt semmire.

A Csudadoktor mosolygott.

- Biztos vagy ebben, Bé? Egészen biztos?

Bé elbizonytalanodott.

- Hát...

- Bizony, tanultam tőled - szólt közbe Tolerancia.

- Igen? Például mit?

- Például önfeláldozást; soha nem hittem volna, hogy létezhet akkora segítőkészség, mint amit te árultál el akkor, amikor gondolkodás nélkül utánamugrottál a rohanó árba, és később is, amikor ujraélesztettél.

- Hát te nem voltál tetszhalott? És a lábad sem volt eltörve?

- Nem mindegy? - kérdezte a Csudadoktor. - A fontos csak az, hogy te elhitted és mindent megtettél, hogy megmentsed Eleonórát, akit pedig, állítólag, nem is szerettél túlságosan.

Nem lehetett folytatni, mert apu és anyu tűnt fel, akik boldogan rohantak gyerrmekeikhez; és nem tettek különbséget közöttük a szeretetnyilvánításban: Toleranciát éppen úgy ölelgették, mint Bét és Öcsit.

Tolerancia pedig ezenközben ránézett a Csudadoktorra; az pedig értett leánya pillantásából, bólintott és szép lassan besétált az erdőbe.