27. Viktória hű marad önmagához

 

Viktória sokáig merengett még a levél fölött, még egyszer elolvasta, nem sejtette, hogy a lányok a konyhaablakból szinte lélegzetvisszafojtva figyelik őt.

Már tudta, ki az a leány, akit Feri a levélben megemlített; és az a leány kijött a házból és könnyes szemmel sietett hozzá.

- Bocsáss meg nekem Viktória - mondta - ó, ha sejtettem volna, hogy...

- Ne tegyél magadnak szemrehányást, Mónika - és átölelte őt - mindenről az a gonosz boszorka tehet.

- Akkor megbocsátasz Ferinek is?

- Te honnan tudsz arról, hogy...?

De már nem kellett válaszolni a kérdésre, mert a házból Feri lépett ki, igaz, nem egészen önszántából, mert Hilda és Lidia kétoldalról vonszolták és tuszkolták Viktória felé.

Viktória nézte a jólismert, kedves arcot, melyre most a bűnbánat és a szégyenkezés árnyai borultak.

Lidia oldalbabökte a fiút.

- Na, mondjad már.

- Bocsáss meg nekem, Viktória - mondta Feri akadozó nyelvvel.

Viktória felöltötte legzordonabb arckifejezését.

- Bocsássak meg? Hogyan bocsáthatnám meg, akkor hagytál cserben, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rád!

Viktória szigorú arca mögött szorongás ült. Vajjon mit fog a fiú válaszolni? Ettől függ minden!

Feri pedig ezt válaszolta.

- Igen, igazad van Viktória, számomra nincs bocsánat.

Még egy pillantást vetett a leányra, lesütötte a szemét, megfordult és lecsüggesztett fejjel elindult a kertkapu felé.

Viktóriát elborította a boldogság hulláma; igen, ez volt az a válasz, ami végleg meggyőzte őt a fiú őszinteségéről.

Lidia elébeállt Viktóriának, kinyitotta a száját és nagy lélegzetet vett; ám ekkor rápillantott a leány ragyogó arcára - és becsukta a száját.

- Feri. - Viktória halk hangjának színezete olyan volt, ami megtorpantotta és visszafordította a fiút.

- Gyere ide, te, te gazfickó.

Feri pedig rohant, és mámoros örömmel kapta karjába Viktóriát.

Viktória most látta elérkezettnek az időt, hogy elbúcsúzzon szüleitől.

"Apu, anyu, itt hagytatok engem, de lássátok, találtam helyettetek barátokat."