23. Viktória kétségbeesik

 

Fent álltak a győzelmi dobogó legfelső fokán; Viktória, mint csapatkapitány, átvette a labdarúgó-világszövetség elnökétől a kupát, amelyre akkor már felvésték Magyarország nevét, s amelyet négy évig a magyar csapat őrizhet. A magyar himnusz eljátszása után Arábia csapatkapitánya lépett Viktóriához.

- Éljen Viktória - kiáltotta és megcsókolta a kezét. A közönség, mintha csak erre várt volna, hatalmas ünneplésbe kezdett, ütemes kiabálásba kezdett.

- Vik-tó-ri-a, Vik-tó-ri-a.

S akkor Viktória szemébe könnyek gyűltek, kicsordultak, végigfolytak arcán, először csak szép csendesen, azután kitört belőle a fuldokló zokogás, leroskadt és arcát kezébe temetve siratta aput és anyut.

Először mindenki azt gondolta, hogy a boldogságtól sír, de amikor csak nem csillapodott a zokogás, halálos csend támadt, megrendülve nézték Viktóriát.

A mérkőzés játékvezetője lépett a dobogó elé, (Viktória, ha felpillantott volna, inkább Fáni néninek nézte volna;) kezében kedvenc géppisztolyát szorongatta, a mély csendben tisztán lehetett hallani hangját.

- Most meghalsz, te átkozott.

Viktória hallotta a fenyegetést, de nem törődött vele, még csak a fejét sem emelte fel.

Fáni néni felemelte karját, géppisztolyával egyenesen Viktória fejét vette célba. Mindenki elszörnyedt, egy rendőr nagy lélekjelenléttel előrántotta revolverét és futva megindult Fáni néni felé, de nyilvánvaló volt, hogy el fog késni.

Ekkor azonban egyszerre csak sűrű füst jelent Fáni néni és Viktória között, és egy perc múlva Tolerancia tündérleány alakja bontakozott ki a füstből.

- Mit akarsz azzal az ócska seprőnyéllel? - kérdezte Tolerancia Fáni nénitől, és a géppisztoly abban a szempillantásban seprőnyéllé változott; akkor Tolerancia parancsolóan intett Fáni néninek, aki megvert ebként sompolygott el.

Tolerancia most Viktóriához fordult.

- Emeld fel fejedet, Viktória.

Viktória felemelte könnytől ázott arcát.

- Tolerancia - suttogta - látod, minden hiába volt, a boldogságot nem találtam meg, vedd vissza gyűrűdet.

Lehúzta a gyűrűt ujjáról és Tolerancia felé nyújtotta.

- Figyelj rám Viktória. Most, hogy elárultad titkodat, a gyűrű varázshatalma megszűnt; de azok a bátor tettek, amit a gyűrű segítségével véghezvittél, továbbra is hirdetni fogják mélységes szeretetedet az emberek iránt; és az emberek tudják ezt, és viszontszeretnek téged. Nézz körül; itt mindenki ünnepel téged, nézd legyőzött ellenfeleidet; ők is téged éljeneznek. Semmisem volt hiába tehát; a gyűrűt pedig tartsd meg emlékül. És ne sírj Viktória, boldogságodat is meg fogod találni, utazz haza.

Azzal Tolerancia - szokásától eltérően - nem változott át füstté, hanem egyszeriben eltűnt.