19. Viktória megmenti Juliette-t

 

Juliette nagyon szeretett sétálni, anyu kezét fogva lépegetett, másik kezével labdáját fogta, és már látta is a játszóteret, ahová igyekeztek, amikor a labda kicsúszott a kezéből és elgurult. Legurult a járdáról, az úttesten gurult tovább. Juliette elengedte anyu kezét és a labda után szaladt.

Viktóriának városnéző sétára támadt kedve és térképpel a kezében jó nagyot kóborolt az utcákon; szélesre nyitott karokkal nézegette a térképet; éppen felpillantott, amikor vészjósló fékcsikorgást hallott pontosan abból az irányból, amerre nézett. Már látta is Juliette-t, egy gépkocsi száguldott feléje, a vezetője fékezett, a sűrű forgalom miatt kikerülni nem tudta a kislányt.

Viktória kezéből kihullott a térkép, átvillant az agyán, hogy a gyűrűt még el kell forgatni az ujján, csakhogy az időveszteség, s akármilyen kicsi is, végzetes lehet; ekkor azonban csodálatosképpen a gyűrű önmagától elfordult az ujján, éppen akkor, amikor Juliette-t már csak centiméterek választották el a gépkocsitól.

Viktória körül egyszerre megállt a világ, a hangok olyan mélyek lettek, hogy már nem is hallotta azokat, és Viktória nekilendült; érezte, hogy most már túl gyorsan is fut, fékeznie kellett, de már ott is volt Juliette mellett, felkapta, a gyűrű visszafordult az ujján, már a túlsó járdán szaladt, jó tíz métert megtett még, mire sikerült megállnia.

- Hová viszel, néni? - Juliette egyáltalán nem volt rémült, az egész olyan gyorsan történt, hogy nem is volt ideje megijedni.

Futva érkezett meg a mama, kiragadta a kislányt Viktória karjából.

- Juliette, kicsikém, nem esett bajod?

- Nézd, mama, milyen szép néni - Juliette Viktóriára mutatott.

A mama csak most nézte meg Viktóriát.

- Kisasszony, hogyan köszönjem meg, amit tett. Ez valóságos csoda.

Ekkor már sokan köréjük gyűltek, valaki felkiáltott.

- De hiszen ez Viktória!

Viktóriát valóságos diadalmenet kísérte vissza a szállodába.