3. Viktória a mélyben

 

Abban állapodtak meg, hogy a következő héten összeházasodnak, ideiglenesen Feri szüleinek lakásában fognak lakni, szűkösen lesznek ugyan, de valahogy majdcsak meglesznek. Ferinek - mielőtt bevonult volna katonának - jó állása volt, és ígéretet kapott arra, hogy leszerelés után visszaveszik; Viktória is keres majd magának állást; ő ugyan eredetileg egyetemre akart menni, de belátta, hogy erről - legalábbis egyelőre - le kell mondania.

Viktória mindezek végiggondolása után már nem látta annyira vigasztalannak a jövőt, mint annak előtte; így egészen váratlanul érte, amikor másnap Feri bejelentette, hogy állástalan, a régebbi munkahelyére mégsem vették vissza.

- Most mi lesz? - esett kétségbe Viktória.

- Várnunk kell az esküvővel.

- De meddig, édesem, itt nem maradhatok tovább.

- Akkor albérletbe kell menned.

Ez a javaslat annyira pimasz volt, hogy Viktóriának torkán akadt a szó; hiszen Ferinek tudnia, vagy legalábbis sejtenie kellene, hogy albérletet nem lehet szerezni, vagy ha igen, akkor csak méregdrágán, neki viszont egy fillérje sincs, még ennivalóra sincs! Ami azonban még ennél is jobban fájt Viktóriának, az nem volt más, mint a fiú hangjának ridegsége.

Nem szólt egy szót sem, letette a telefonkagylót, bement a szobájába, leült az ágy szélére, sokáig nézett maga elé gondolattanul. Végül felállt, kinyitotta a kézitáskáját, megnézte a pénztárcáját: összesen kétszázkét forintot talált benne; közben az útlevele is a kezébe akadt, talán egy hónappal ezelőtt váltotta ki, Ferivel azt tervezték, hogy külföldre mennek nászútra, de még nem egyeztek meg abban, hogy hová, Feri Velencébe akart utazni, Viktória ellenben Párizsba. Igen, Párizsba, mert Viktória - bár sohasem járt ott - imádta Párizst. Egész gyűjteményt hordott már össze párizsi képeslapokból, térképekből, útikönyvekből, (ezek a robbanáskor mind megsemmisültek), amellett szorgalmasan tanult franciául, iskolában és iskolán kívül is, és minden alkalmat megragadott, hogy gyakorolja magát a francia beszédben.

Viktória nézte az útlevelet, már majdnem úgy volt, hogy összetépi, azután mégiscsak visszatette a táskába. Akkor összecsomagolta megmaradt holmiját, az egész elfért egy kis szatyorba; elment a közeli bevásárló házba, vett egy szál vágott virágot, meg egy csomag pipadohányt, tizenhét forintja maradt. Visszament vendéglátóihoz és elbúcsúzott tőlük.

- Kezicsókolom Elvira néni, viszontlátásra Zsiga bácsi; nagyon köszönöm, hogy eddig otthont adtak nekem, csak ezzel az aprósággal tudom viszonozni a kedvességüket.

- Nem kellett volna, szívesen tettük. Különben van már hová menned, Viktória lelkem?

Viktória elmosolyodott.

- Van bizony, odaköltözöm Feriékhez, a hét végén megtartjuk az esküvőt is.

A háziak pedig belenyugodtak ebbe, így volt jó nekik is; nem kérdezték meg, hogy hát Feri vajjon miért nem jött el érte.

Viktória még egyszer elbúcsúzott a háziaktól és távozott. Kilépett a kapun, szemét ellenállhatatlanul magához vonzotta a szomszéd telket elcsúfító kormos romhalmaz; még egy búcsúpillantást vetett rá, akkor erővel elfordította a fejét és gyors léptekkel elindult.