6. Viktória barátnőkre lel

 

Viktória pedig nem értette, mi is történt vele? Vajjon mi lehet az az ajándék, amiről a tündérleány szólt? Talán a gyűrű az?

Felemelte kezét és megnézte a gyűrűt, az még a sötétben is aranyosan csillogott.

"Mit is mondott a tündérleány? Hogy utazzak el Párizsba? De miért éppen Párizsba? Főleg pedig hogyan? Hiszen ahhoz sok pénz kellene és nekem semmim sincs. Ha pedig már ott vagyok, mihez kezdjek?"

Viktória tűnődését két férfi zavarta meg, akik megálltak mellette.

- Mi újság, tündérke? - szólította meg az egyik.

Viktória szóra nyitotta száját, azt akarta mondani, hogy a tündér már eltűnt; azután észbekapott, becsukta a száját, hátat fordított a férfiaknak és sietősen elindult.

- Ne siess annyira, tündérbogár - és megragadták a karját.

Viktória megrémült, ösztönszerűen elforgatta gyűrűjét, úgy, ahogy Tolerancia mutatta, majd kitépte magát a férfiak kezéből és futásnak eredt; a férfiak utána vetették magukat, de nem tudtak vele lépést tartani.

Viktória a híd végéhez ért, megállt, visszafordult, a férfiak messze lemaradtak mögötte.

Egy géperejű bérkocsi fékezett le Viktória mellett, nő vezette, aki most kiszólt az ablakon.

- Szállj be, kislány - és kinyitotta a kocsi ajtaját.

Viktória beszállt.

- Ugye, megtámadták téged azok a férfiak?

- Igen, Lidia néni. Tündérnek hívtak és megfogták a karomat - panaszolta Viktória.

- Lidia néni???

- Jaj, ne tessék haragudni, én mindenkit elnevezek és hirtelen ez a név jutott eszembe és...

- Dehiszen az én nevem tényleg Lidia! Te ismersz engem? Mert én nem ismerlek téged.

- Én sem ismerem magát, Lidia néni.

Lidia megcsóválta a fejét.

- Ezt a nénit, ezt kikérem magamnak, meg a magázást is. Mondd szépen utánam: nem ismerlek, Lidia. Na, mi lesz?

- Nem ismerlek, Lidia - mondta Viktória engedelmesen és hozzátette - az én nevem Viktória.

- Nahát, akkor rendben vagyunk. - Lidia megnézte Viktóriát és folytatta. - Jól állva hagytad őket, száz méteren rájuk vertél legalább ötvenet. - Lidia hirtelen rácsodálkozott Viktóriára. - Te lány, hogy-hogy te még csak nem is lihegsz?

Valóban; Viktória is csak most vette észre, hogy lélegzése lassú és egyenletes, mintha nem is futott volna.

- Hát hová vigyelek, Viktória?

- Hogy hová? - Viktória bánatosan elmosolyodott - hát a repülőtérre, hiszen Párizsba utazom...

Nem fejezhette be, mert egy lány érkezett hozzájuk lélekszakadva.

- Szabad ez a taxi?

Választ sem várva berobbant a hátsó ülésre Viktória mellé.

Lidia megcsóválta a fejét.

- Ma este minden lányt megkergetnek?

Az újonnanjött csak ekkor vette észre Viktóriát; ránézett és könyörögve összekulcsolta a kezét.

- Kérem, kisasszony, engedje át nekem a taxit, lekésem a párizsi gépet, ha...

Viktória és Lidia tátott szájjal bámultak rá; az utóbbi tért magához hamarabb és vidáman rákacsintott Viktóriára.

- Na, mit szólsz? - és elindította a kocsit.

Viktória nézte útitársnőjét és ismerősnek találta.

- Te mondd, nem Mónikának hívnak véletlenül?

- De igen, Mónika a nevem. Te ismersz engem? - Rámeredt Viktóriára. - Nahát, hisz te Viktória vagy!

Mónika ugyanabba az iskolába járt, mint Viktória, de két évvel ezelőtt kimaradt.

- Párizsba utazol?

- Igen a Roland Garrosra.

- Az micsoda?

- A világ négy nagy teniszversenyeinek egyike.

- Te is részt veszel a versenyen?

- Igen. Beneveztek a női egyénire.

- Te ilyen jól teniszezel?

- Igen; a női párosra is beneveztek, de szegény Ildikót elkapta az influenza, ilyen balszerencsét, júniusban influenzával ágynakesni, éppen nála voltam látogatóban, szegényke olyan szomorúan nézett, vigasztaltam, ahogy tudtam, de nagyon el van keseredve. Veled mi van?

Viktória elbeszélte történetét, amelyet nemcsak Mónika, hanem Lidia is nagy érdeklődéssel hallgatott végig. Viktória még Toleranciát sem hagyta ki, a gyűrűről azonban - a tündérleány kívánságának megfelelően - nem beszélt; persze kissé tartott attól, hogy nem hiszik el meséjét; ám nemcsak elhitték, de még nem is csodálkoztak túlságosan.

- Tehát most Párizsba utazol?

- De még mennyire, csak éppen repülőjegyem nincs, meg egy fillérem se.

Mónika elgondolkodott.

- Várj csak egy kicsit, jut eszembe, Ildikó repülőjegye itt maradt nálam, az éppen jó lesz neked. A pénzzel meg ne törődj, ameddig nekem lesz pénzem, neked is lesz. - Azzal Mónika gyengéden arconcsókolta Viktóriát.

Megérkeztek a nemzetközi repülőtér bejáratához. Mónika elővette pénztárcáját, hogy kiegyenlítse a taxiszámlát, de Lidia elhárítóan intett.

- Nem, nem! Ez az este a csodák estéje, hadd legyen ez az én hozzájárulásom a csodákhoz; fizetségül inkább küldjetek nekem egy képeslapot Párizsból, kisleányok.

Ezt a kisleányok megígérték, azután pedig jobbról-balról megcsókolták Lidiát, mintegy kiegészítve a megígért fizetséget.