8. Viktória és a géprablók

 

Rettenetes hangzavar tört ki az utasok között.

- Csend - süvöltötte Fáni néni, aki most már nem is látszott Fáni néninek, inkább szakállas férfinek.

A hangzavar elült.

Mónika rémülten bújt közelebb Viktóriához.

- Jaj, meg fog ölni engem ez a gonosz boszorka.

Arra azonban még várnia kellett, a géprablóknak más fontos dolgokat kellett elintézniük: behatoltak a repülőgép vezetőfülkéjébe, meg összeterelték a légikisasszonyokat, és minden egyebet tettek, ami ilyenkor dukál. Mindez sok időt vett igénybe, már erősen közeledtek Párizshoz, amikor végül a Fáni néniből lett géprabló (akit Viktória hamarjában Nándi bácsinak nevezett el magában) kiráncigálta Mónikát az üléséből.

- Jaj, mama, azazhogy papa, kérem, ne bántson - könyörgött Mónika.

- Igen, ne bántsa Mónikát - szólt Viktória is.

- Bántani? - képedt el Nándi bácsi - hiszen csak azt akarom megmagyarázni neki, hogy engedelmeskednie kell az anyjának - azzal pofonütötte Mónikát.

Viktória úgy érezte, mintha ő maga kapta volna a pofont és mértéktelenül megharagudott; elgondolta, hogy soha nem kapott ki a szüleitől, még szóbelileg sem, nemhogy tettlegesen; és külön felháborította, hogy a mostoha Mónikának éppen az arcát ütötte meg.

- Nándi bácsi, ezt nem kellett volna tennie, mert most nagyon bepöccentem. - Viktória megtalálta a helyzethez illő kifejezést, legalábbis az iskolában ezt használták a fiúk, de még néhanapján a lányok is, amikor megharagudtak.

Viktória remélte, hogy a tündérgyűrű segítségére lesz abban, hogy haragját éreztethesse ellenfelével. Megforgatta a gyűrűt az ujján; ettől a mozdulattal valami csodát várt - és a csoda nem is maradt el, bár annyira különös volt, hogy csak lassacskán fogta fel mibenlétét: a lényege pedig az volt a csodának, hogy minden mozgás lelassult körülötte: a mostoha ismét ütésre emelte kezét, de szinte kínos lassúsággal.

Viktória felállt és nem is csodálkozott nagyon, hogy saját mozgása egyáltalán nem lett lassúbb; és egyszeriben megértette, hogy Tolerancia ajándéka éppen ez!

Mialatt odalépett Nándi bácsihoz (most már nevezzük mi is így, ha már Viktória ezt a nevet adta neki) annak keze még csak a félutat tette meg Mónika arca felé; arról pedig már Viktória gondoskodott, hogy egyáltalán ne is érjen oda; elkapta Nándi bácsi csuklóját és megcsavarta.

Nándi bácsi nagyot ordított, de ezt hosszan elnyúló, idétlenül mély hangon tette, legalábbis Viktória ilyennek hallotta; azután pedig Nándi bácsi kezéből kiesett a géppisztoly és csigalassúsággal hullott lefelé. Viktória utánanyúlt és egy könnyed mozdulattal elkapta.

Nándi bácsi elterült, de ez is olyan lassan történt, hogy Viktória nem győzött csodálkozni; miközben pedig ezt bámulta, Trézsi néni (vagy inkább Trézsi bácsi?) feléje fordította géppisztolyát és amikor Viktória odanézett, már csak azt látta, hogy a fegyver csövéből kibújik egy hengerben végződő kicsi kúp; elhagyja a csövet és uszályként tűzcsóvát húz maga után; elég csodás látvány volt, az azonban már igen kevés örömet okozott Viktóriának, amikor látta, hogy a lövedék - mert hiszen az volt - éppen a homloka felé tart; csak annyi ideje volt, hogy félrerántsa a fejét; azután pedig, hogy a lövedék a füle mellett elhaladt, odakapott és elfogta, rögtön el is dobta azonban, mert megégette a kezét; akkor azután Viktória megragadta a feléje irányuló fegyver csövét és felfelé fordította; ezt pedig nagyon jól tette, mert a géppisztoly sorozatlövésre volt beállítva; a lövedékek most kattogva repültek ki a csőből és döngve csapódtak be az utastér mennyezetébe. A lövések zajára többen sikoltozni és kiabálni kezdtek.

- Add csak ide - és mielőtt a másik felfogta volna, mi történik, Viktória már ki is csavarta a fegyvert a kezéből.

Viktória ezt követően elvette a másik két géprabló fegyverét is; azután mind a négy útonállót a légikisasszonyok tartózkodási helyére terelte és ott őrizte őket; azok pedig úgy féltek tőle, hogy rápillantani se nagyon mertek. Az utasok kimeredt szemmel ültek a helyükön, egész egyszerűen nem hitték el, hogy amit láttak, az igaz.