2. Viktória hármas árvasága

 

Viktória az elkövetkező hetek során lassanként rájött arra, hogy nemcsak a szüleit vesztette el. A robbanás a házat teljesen rombadöntötte, a bútorok és egyéb berendezési tárgyak súlyosan megrongálódtak, vagy elégtek, semmi ruhanemű nem maradt, az otthon tartott - nem túl sok - készpénz is elégett, takarékbetétkönyv, vagy egyéb értékpapír meg nem is volt.

A házat szülei annakidején biztosították, kiderült azonban, hogy a biztosítás semmit sem ér, a biztosítótársaság tudni sem akart kártérítésről; a társaság emberei elmagyarázták Viktóriának, miért nem kötelesek fizetni; e magyarázatból Viktória csak annyit értett, hogy nem kap semmit, de hogy miért, az továbbra is érthetetlen maradt számára. Az eszébe sem jutott, hogy esetleg bírósághoz fordulhatna.

Viszont a házat és a hozzátartozó telket jelentős bankhitel terhelte; a hitelező bank pedig felszólította Viktóriát, mint örököst, hogy fizesse vissza a tartozást, tekintve, hogy a fedezetül lekötött ház megsemmisült.

Következett az adóhivatal: az öröklési illetéket a telek és a ház után szabta ki Viktóriára, aki ezekután kedvére eltöprenghetett azon, hogy hát örökölt-e házat vagy sem; hiszen a bank szerint nem, az adóhivatal szerint pedig igen; és nem jutott arra a gondolatra, hogy az öröklési illeték elengedését - a körülményekre tekintettel - igen reményteljesen kérelmezhetné. Annyit tudott csak, hogy nincs senki, akitől támogatást, vagy legalább tanácsot kaphatna, mert sem Feri, sem Feri szülei ilyennel nem szolgáltak.

Végül is, amikor egybevetette a vagyont - mely tulajdonképpen a puszta háztelket jelentette csupán - és a terheket, azt állapította meg, hogy ha eladná a telket, és annak árához még ugyannyit hozzátenne, (persze, ha lenne miből) és kifizetne, akkor érné el azt, hogy semmije se legyen.

Viktóriát az egyik segítőkész szomszéd fogadta magához, persze csak ideiglenes jelleggel; három hét multán azonban a szomszéd elkezdett célozgatni arra, hogy szüksége volna a Viktória által elfoglalt szobára. Viktória belátta, hogy hamarosan ki kell költöznie; ám, hogy hova is mehetne, arról egyelőre sejtelme sem volt; csak abban bízott, hogy Feri most már néhány nap múlva leszerel a katonaságtól, s együttesen majd mindenre találnak megoldást.

A temetés sokba került, Viktória egy fillér nélkül maradt, ráadásul Feri sem kapott kimenőt katonáéktól a temetésre, hiszen nem az apósát-anyósát temették.

A leszerelés napján estefelé Feri meglátogatta.

- Feri édesem - kezdte Viktória - innen el kell költöznöm, de nincs hová, össze kell házasodnunk.

- Persze, persze, dehát hol fogunk lakni?

Eredetileg azt tervezték, hogy Viktória szüleinek házában fognak majd lakni, ha összeházasodtak; ott bőven volt hely, még a születendő gyermekek részére is, mert, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, ők legalább két gyermeket akartak.

Feri folytatta.

- Azonkívül van egy csomó adósságod is, azzal mi lesz?

- Ó, azzal ne törődj, azt már elrendeztem.

- Elrendezted, de hogyan?

- Lemondtam az örökségről!

Viktória valóban ezt tette: levélben megírta az illetékeseknek az örökségről való lemondását; és tényleg, ez volt a legészszerűbb megoldás, mert végül is az örökség csak terhet jelentett számára.

- Most azután a bank meg az adóhivatal tetszés szerint összeveszhet egymással az örökségemen.

Azt persze Viktória nem sejthette, hogy az örökségről való lemondás nem annyira egyszerű, hogy azt a saját - józan ésszel megírt - levele alapján el lehetne intézni.