7. Viktória megkezdi utazását

 

Mikor elfoglalták helyüket a repülőgép utasfülkéjében, Mónika megjegyezte.

- Tudod, hogy holnapután kezdődik a focivilágbajnokság? A magyar válogatott focicsapat is ezen a gépen utazik.

Már felemelkedtek a levegőbe, amikor Mónika hirtelen elhallgatott és arcára rémület költözött. Viktória követte Mónika pillantását és egy jóságos arcú anyókát pillantott meg nem messze tőlük. Már éppen nevet akart adni neki, amikor rájött, hogy hiszen ez nem más, mint Fáni néni. Csodálkozva kérdezte meg.

- Csak nem Fáni nénitől ijedtél meg?

- Pszt - Mónika rémülten pisszegett - az igaz, hogy Fáni a neve, de ez az én mostohám, igazi gonosz mostoha; és vele van a szomszédasszony, az is egy gonosz boszorka.

Valóban, egy másik öregasszony is üldögélt Mónika mostohája mellett, (Viktória hamarjában Trézsi néninek nevezte el) de az sem látszott különösebben ijesztőnek.

Mónika reszketve ölelte át Viktóriát és rémülten súgta.

- Jaj, nagyon haragszik rám ez a gonosz boszorka.

- Haragszik, és miért?

- Tudod, megismertetett egy fiúval néhány héttel ezelőtt, és most azt akarja, hogy menjek feleségül hozzá.

- Neked meg nem tetszik a fiú?

- Dehogynem, nagyon tetszik.

Viktória ezt nem értette.

- Akkor meg miért nem akarsz hozzámenni?

- Miért? Hát azért, mert ő akarja, ő erőlteti.

- Aha, és az neked gyanús?

- De még mennyire. Ha nem akarná, vagy, ha ellenezné, akkor talán hozzámennék ahhoz a fiúhoz, de így rosszat sejtek; és ellenkezem vele, és ezért haragszik rám.

- De biztos, hogy boszorkányok?

- Biztos, biztos; látod azokat a seprőnyeleket? Nahát, azon szoktak lovagolni!

Viktória csak most vette észre, hogy mindkét anyóka ölében egy-egy seprőnyél hever.

Jött Hilda, az egyik légikisasszony és ételt-italt kínált jobbra-balra; neki is feltűnt a seprőnyél-kiállítás, mert kíváncsian megkérdezte.

- Asszonyom, ez valami műtárgy? Másik két hölgynél is láttam ilyesmit.

Fáni néni jóságosan elmosolyodott.

- Aunnye, be jó, hogy ezt megkérdezted, kedveském, enélkül nem t'om, hogyan változtattam vóna át ezt a seprűnyelet géppisztollyá.

Fáni néni most már mindennek látszott, csak éppen jóságosnak nem; felkapta a géppisztolyát, mert - hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem - a seprőnyelekből közben géppisztolyok lettek; de ez még semmi, mert a két néni egyszeriben átváltozott géprablóvá; és nemcsak ez a kettő, hanem az a másik kettő is, akiknél Hilda szintén seprőnyeleket látott.

- Kedveskéim, mindenki maradjon a helyén, géprablás.

A két géprabló az utasokra szegezte géppisztolyát, az utastér túlsó felében megjelent a másik két géprabló is.

Viktóriának eszébe jutott, hogy amikor megismerkedett Fáni nénivel, akkor is egy kérdés hozott olyan változást létre, ami... és ekkor a lélegzete is elállt attól a szörnyű gyanútól, amely agyába villant: lehet, hogy Fáni néninek valami köze volt a robbanáshoz? Szüleinek rettenetes halálához?