KIÉ A BUNDA?

 

 

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, Tiszán túl, Dunán túl, hol a kurta farkú malac túr - volt egy birka. Ez a birka mit gondolt, mit nem magában, elszökött a juhász nyájából. Amint ment, mendegélt, találkozott rókáné komámasszonnyal.

- Hová, hová, birka komámasszony?

- Jaj, ne is kérdezze, rókáné komámasszony. Az én gazdám olyan okos, hogy ha hibát követ el a kos, én vagyok hibás, nem a kos. Most légy okos Domokos! Emiatt elkeseredtem, s világ bujdosója lettem!

- Ó, ó, ó - sopánkodott rókáné komámasszony -, ördög vigye gazdurát, így vagyok én akkurát! Ha az uram lop egy libát, én követtem el a hibát. Bujdossunk világgá ketten, komámasszony!

Továbbmentek, mendegéltek, sűrű erdő mellé értek. Hát egyszer csak ki toppan elébük? Farkas koma, az bizony.

- Adj isten, rókáné komámasszony.

- Adj isten, farkas koma.

- Ej, de régen láttalak, drága kincsem, szép alak!

Így örvendezett farkas koma, de csak kívülről, mert belül haragudott rókánéra, merthogy sokszor becsapta már.

Kedvesen-nyájasan felelt rókáné komámasszony:

Biz én is rég láttalak!
(Rég, hogy be nem csaptalak!)

Hanem ezt az utolsó mondatot elnyelte rókáné komámasszony.

Most meg farkas koma vette fel a szót:

- Hová, hová, komámasszony? Miért vagy oly szomorú? Talán bizony a hazádban kiütött a háború?

Róka kománénak a könnye is kicsordult, amint elkeseregte nagy búját-bánatját. Hogy az ura lop libát, s őrá kenik a hibát! Minden liba nagy galiba, még majd ő kerül dutyiba! S mert nincs senki pártfogója - lett a világ bujdosója.

Hej, elszomorodott farkas koma e bús beszédre, hogyne, mikor őneki is az a baja! Mondta is rá nyomban:

Hej, az én sorsom se víg,
más lop bárányt, s rám kenik!

Mondjam tovább, ne mondjam, bizony mondom: birka, róka, farkas együtt mentek világgá. Mentek, mentek, mendegéltek, s kettőt-hármat alig léptek, farkas koma erősen szemügyre veszi birka komámasszony szép fehér bundáját. Egyszerre csak nagyot mordul, birka asszonysághoz fordul, s kérdi tőle:

Ejnye, a teremburáját,
hol szerezte a bundáját?
Ezt én vettem tavaly nyáron
a keresztúri vásáron!

Hej, túri vásár sátor nélkül, mit ér a juh bunda nélkül! - szegény komámasszony kékült-zöldült, hebegett, bégetett, hogy így meg úgy, az isten őt úgy segélje, ez a bunda igaz szerze­ménye. Kint az erdőn nőtt a bunda e nyáron, senki fia nem vehette keresztúri vásáron.

- Ejnye, ejnye - szólalt meg a rókáné komámasszony is, ki már a nagy vitát unta -, hát már most kié a bunda?

- Ilyen-olyan, hányszor mondjam?! - toppantott a farkas koma.

- Megesküszöl rája? - kérdezte rókáné komámasszony.

- Megesküszöm rája, nem az ő bundája!

- Hiszem, hiszem, ha a földet megcsókolod.

Mondotta a farkas koma:

- No, az ugyan nem nagy dolog. Megcsókolom százszor is. Megtettem ezt másszor is.

„Meg ám - gondolta magában rókáné komámasszony -, csakhogy mindig hamisan esküdtél.”

- Hát gyerünk az erdőbe. Ott tedd le az esküt.

Mentek, mentek, mendegéltek, hamar az erdőbe értek. Elöl ment rókáné komámasszony. Egyenesen arra a helyre vezette, ahol egy csapda volt elrejtve.

- No, komám, csókold meg. Ezt a földet kóstold meg!

Farkas koma fejét lehajtotta, földet szépen megcsókolta, s - csitt-csatt! - csattant a csapda, farkas koma orrát összecsapta. Akkor rókáné komámasszony szépen meghajtotta magát, s mondotta:

No, ebadta komája,
kell-e más bundája?