Lewis Carroll

Alice Csodaországban

 

 

Egész aranyló délután
csak szeltük a vizet,
két ügyetlen, parányi kar
buzgón evezgetett,
küszködtek a kormánnyal
a parányi kis kezek.

Három kőszivü kisleány!
Ily álomszép időben
nem átall kérni egy mesét,
mely „száll, mint füst a légben”.
Mit ér egy árva nyelv, ahol
három szól ellenében?

Az első kislány szigorú,
azt parancsolja: „Rajta!”
Reménykedik a második:
„Milyen lesz? Csudafajta?”
A harmadik belekotyog,
sose pihen az ajka.

De aztán csend lesz hirtelen,
s már a tündér nyomában
barangolnak az új csodák
ismeretlen honában,
hol vad s madár beszél. Kicsit
hisznek is a csodában.

Ám a képzelet kútfeje
apadni kezd. Elég!
Fáradt a mesélő ajak,
hagyjuk hát a mesét.
„Majd folytatom...”
„Most van a  m a j d !”
sikongják szerteszét.

Így nőtt, szövődött a mese,
amíg a perc haladt.
Most vége. Összefűztem a
fura-szín szálakat,
s víg csolnakunk már hazatart
az alkonypír alatt.

Alice, tied ez a mese,
tegye gyöngéd kezed
szép gyermekálmaid közé,
miket emlékezet
tart össze, mint hervadt csokort,
mit zarándok szedett.

 

Első fejezet
Lenn, a Nyuszi barlangjában

Második fejezet
Könnytó

Harmadik fejezet
Körbecsukó meg az egér hosszú tarka farka

Negyedik fejezet
Gyíkocska

Ötödik fejezet
A hernyó tanácsot ad

Hatodik fejezet
Békétlenség, bors és baj

Hetedik fejezet
Bolondok uzsonnája

Nyolcadik fejezet
A királyi krokettpálya

Kilencedik fejezet
Az Ál-Teknőc története

Tizedik fejezet
Homár-humor

Tizenegyedik fejezet
Ki lopta el a lepényt?

Tizenkettedik fejezet
Alice tanúvallomása

 

 

A mű eredeti címe: Alice’s Adventures In Wonderland
Fordította: Kosztolányi Dezső
A fordítást az eredetivel egybevetve átdolgozta: Szobotka Tibor
ISBN 963 11 0125 8